this-is-Lumia

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy na rynku pojawi się zarówno najnowszy mobilny sys­tem Microsoft’u  — Win­dows Phone 8 a także pier­wsze smart­fony wyposażone w ten OS a wśród nich nowe smart­fony Nokia Lumia – czeka nas ciekawy okres.

Poza wejś­ciem na rynek smart­fonów Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920, na rynku pojawią się także pro­dukty Sam­sunga i HTC z nowymi okienkami na pokładzie. Pow­staje ciekawa sytu­acja, która do pory nie miała aż tak dużego odd­źwięku, otóż do rywal­iza­cji ze smart­fon­ami Noki z linii Lumia (Win­dows Phone) przys­tępują inni pro­du­cenci. Wcześniej mogliśmy zaob­ser­wować mod­ele z WP u innych pro­du­cen­tów niż Nokia. Teraz jed­nak wydaje się, że kore­ański (Sam­sung) i tajwański (HTC) pro­du­cenci chcą także zaist­nieć moc­niej w rynku Win­dows Phone. Czyżby ten sys­tem miał być przyszłością?

Kole­jne dwa miesiące z pewnoś­cią przyniosą nam wiele ciekawych infor­ma­cji – pier­wsze komen­tarze doty­czące funkcjonowa­nia sys­temu od strony użytkown­ika, pier­wsze recen­zje smart­fonów. Wśród najbardziej oczeki­wanych urządzeń z Win­dows Phone 8 wymienia się jed­nego kandy­data: Nokia Lumia 920. Sam czekam na ten smart­fon i żywię nadzieją, że nie okaże się klapą. Czekam także na porów­na­nia z konkurencją – iPhone 5 i Sam­sungiem Galaxy SIII oraz na porów­nanie z HTC One X+ ponieważ ten model ze specy­fikacji wydaje się być numerem jeden na rynku.

Jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń na temat nad­chodzą­cych rynkowych pre­mier. Czy uważa­cie, że po pre­mierze Win­dows Phone 8 (29 października) Microsoft jest w stanie przy­bliżyć się do czołówki najpop­u­larniejszych mobil­nych OS’ów na rynku? Czy Nokia Lumia 920 będzie w stanie pokonać takiego tytana, jak HTC One X+? I czy iPhone 5 będzie w stanie dorów­nać Lumii 920?

Liczę na Wasze komentarze :)

Ciekawe? Podziel się!