LG Opti­mus G. Do tej pory nie ist­nieje żadne zdję­cie przed­staw­ia­jące Opti­musa G w wer­sji Nexus.

LG Opti­mus G Nexus to pier­wszy smart­fon tej firmy z rodziny Nexus. Zdaje się, że debiut Kore­ańczyków na tym polu wypad­nie rewela­cyjnie — otrzy­mamy najszyb­szy tele­fon na rynku, który wyda­jnoś­cią bez najm­niejszych prob­lemów pobije obec­nego króla, Sam­sunga Galaxy S III.

LG Opti­mus G Nexus to spec­jalna odmi­ana mod­elu (cóż za niespodzianka!) Opti­mus G. Przy­pom­ni­jmy, że jest to niesamowita bes­tia z super­wyda­jnym Snap­drag­onem S4 Pro o czterech rdzeniach.

Najwięk­szą nowoś­cią w nad­chodzą­cym Nexusie ma być Android 4.2 — według relacji osoby rzekomo korzys­ta­jącej już z nad­chodzącego LG wygląda on bardzo podob­nie do 4.1, lecz zdaje się dzi­ałać jeszcze szy­b­ciej, a liczba ani­macji prze­jść pomiędzy ekranami została zwięk­szona. Niestety, nie poz­nal­iśmy żad­nych tech­nicznych aspek­tów tego systemu.

Ten sam człowiek potwierdził, że smart­fon z wyglądu łudząco przy­pom­i­nać będzie Sam­sunga Galaxy Nexus. W odróżnie­niu od pozostałych mod­eli LG, otrzyma bardziej zaokrą­glone rogi, a samo urządze­nie otoc­zone zostanie met­alową ramką.

Poniżej zamieszczam wszys­tkie dane doty­czące LG Opti­musa G Nexus w pigułce:

 • Bazuje na Opti­musie G, lecz wygląda inaczej
 • Android 4.2
 • Czterordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon S4 Pro
 • 2GB RAM
 • Wyświ­et­lacz 1280 x 768 True-HD IPS, praw­dopodob­nie 4,7″
 • Przy­ciski ekranowe
 • Aparat o matrycy 8 Mpix
 • Brak slotu na karty micro-SD
 • Dwie wer­sje różniące się pamię­cią wewnętrzną: 8 GB oraz 16 GB (przy­na­jm­niej na star­cie, później może dojdą kolejne)
 • Niewymienialna bate­ria
 • Możli­wość ład­owa­nia indukcyjnego
 • Ofic­jalna nazwa smart­fona nie została jeszcze ustalona

Dane tech­niczne w małej mierze różnią się od mod­elu bazowego, lecz nie należy o nich zapom­i­nać. Przede wszys­tkim, Opti­mus G posi­ada 32 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej. Jest to o tyle ważny aspekt, gdyż oba urządzenia nie posi­adają slotu na karty pamięci. Druga różnica tyczy się aparatu — pier­wowzór sprzedawany jest w dwóch wer­s­jach — 13 Mpix z wybrzusze­niem na obu­dowie oraz 8 Mpix z płaskim tyłem. Ja czuję się zaw­iedziony, że zde­cy­dowano sko­rzys­tać z tego drugiego rozwiązania.

Urządze­nie na rynku zade­bi­u­tować ma w środku listopada. Miejmy nadzieję, że pre­miera odbędzie się jed­nocześnie dla wszys­t­kich najważniejszych rynków, w prze­ci­wieńst­wie do Opti­musa G, który już miał swoją pre­mierę w Korei, lecz reszta świata wciąż musi na niego czekać.

LG Opti­mus G Nexus zapowiada się rewela­cyjnie. Co prawda nie można stwierdzić, że jest on smart­fonem ide­al­nym (karty pamięci!), lecz wyda­jnoś­ciowo powinien stanowić zupełnie nową jakość. Oby tylko cena nie okazała się zaporowa…

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!