Sam­sung w najbliższym cza­sie ma zamiar wypuś­cić dwa nowe mod­ele. Jeden z nich, Galaxy S III Mini, opisy­wal­iśmy wczo­raj. Teraz kolej na prawdzi­wie muzy­czny tele­fon — Galaxy Music.

Sam­sung Galaxy Music został skierowany dla mniej zamożnych klien­tów, którzy szukają taniego, małego i muzy­cznego tele­fonu. Lata temu co rusz można było usłyszeć o takich urządzeni­ach — Nokia miała swoje Xpress­Mu­sic, a świętej pamięci Sony Eric­s­son Walk­mana (marka co prawda wciąż ist­nieje, lecz drasty­cznie zmalała jej siła prze­bi­cia). Sam­sung tym samym pokazuje, że czas muzy­cznych komórek wcale nie dobiegł końca.

Urządze­nie będzie dostępne w dwóch wari­antach: Sam­sung GT-S6010 Galaxy Music oraz Sam­sung Music DUOS Galaxy GT-S6012. Różnić się będą tylko pod jed­nym wzglę­dem — wer­sja DUOS posi­adać ma slot na dwie karty SIM.

Specy­fikacja muzy­cznego smart­fona Sam­sunga prezen­tuje się słabo. Po prostu otrzy­mu­jemy podze­społy poprzed­niej gen­er­acji, lecz w zamian z pewnoś­cią Galaxy Music będzie kusić ceną. Jak niską? Jeszcze nie wiemy.

Jak prezen­tują się dokładne dane? Wyświ­et­lacz otrzyma przekątną 3″  oraz nieak­cep­towalną w dzisiejszych cza­sach rozdziel­czość 320 x 240 pik­seli. Sercem stanie się pro­ce­sor o tak­towa­niu 850 mHz. Dostaniemy także aparat 3 Mpix, 4 GB pamięci wewnętrznej oraz 512 MB RAM. Dziwi zatem, że smart­fon hula na Androidzie 4.0 Ice Cream Sand­wich, a po pre­mierze wydana zostanie aktu­al­iza­cja do wer­sji 4.1 Jelly Bean. Spośród cech wyróż­ni­a­ją­cych, Galaxy Music posiądzie stere­o­fon­iczne głośniki z przodu obudowy.

Tak prezen­tuje się specy­fikacja Galaxy Music. Nie szokuje.

Jaki Sam­sung Galaxy Music jest, każdy widzi. Celuje on w niewyma­ga­jącą grupę użytkown­ików, dla których komórka powinna być przede wszys­tkim tania, grać głośno i nie char­czeć. Wyczuwam, że zna­jdzie on sporo fanów w pol­s­kich gim­naz­jach. Szkoda tylko, że tak słaba specy­fikacja nie zapewni kom­for­towego działania.

Ofic­jal­nie model zostanie zaprezen­towany już w przyszły czwartek (11 października) razem z Sam­sungiem Galaxy S III Mini. 

Via

Ciekawe? Podziel się!