Nokia Lumia 920 wygląda pięknie za sprawą swo­jej poli­węglanowej obu­dowy w połysku­ją­cym, żół­tym kolorze. Niestety, wspom­ni­any połysk może i cieszy oko, lecz budzi zas­trzeże­nia, jeśli chodzi o ochronę przed zarysowa­ni­ami. Jak topowy smart­fon Nokii poradzi sobie z garś­cią monet? Przekon­a­j­cie się sami.

Redak­tor ser­wisu MyNoki­aBlog postanowił przeprowadzić test, w którym sprawdził podat­ność obu­dowy Nokii Lumii 920 na rysy. Można by przy­puszczać, że na błyszczącej sko­rupie powinny pojawić się zde­cy­dowanie szy­b­ciej, niż w porów­na­niu do matowej Nokii N9, którą również uświad­czymy na filmie.
 

 
No i tak też jest w rzeczy­wis­tości. Nokia Lumia 920 pokryła się drob­nymi rysami, które ludzkim okiem są całkiem dobrze widoczne pod światło. Cóż — po paru lat­ach użytkowa­nia smart­fon z pewnoś­cią nie będzie wyglą­dał równie okazale, co w chwili opuszczenia sklepu, nieza­leżnie od sposobu obchodzenia się z nim. Znacznie lep­iej pod tym wzglę­dem sprawuje się czarna, matowa Nokia N9. Autor filmu twierdzi, że i tak żółć Lumii 920 odpiera rysy lep­iej od białej Nokii Lumia 900.

Z racji tego, że pod­czas nagry­wa­nia autor miał niemałe prob­lemy z ostroś­cią, poniżej może­cie obe­jrzeć także zdję­cia prezen­tu­jące obu­dowę Lumii 920 po zakońc­zonym teście:

 

Via

Ciekawe? Podziel się!