Sam­sung Galaxy S III to smart­fon, który zdążył sobie wyro­bić bardzo dobrą opinię i przez wielką rzeszę osób uważany jest za najlep­szy Android­o­fon na rynku. Niek­tórym nie odpowiadał jego rozmiar — z pomocą dla nich ma nade­jść Sam­sung Galaxy S III Mini.Takie sen­sacje zapoc­zątkowała ulotka stwor­zona przez niemiecki odd­ział Sam­sunga. Wielki napis zna­j­du­jący się na niej mówi:

Jeśłi coś tak wielkiego może być małe to małe również może być wielkie.

Oczy­wiś­cie, najwięk­szą zmi­aną w sto­sunku do obec­nego króla Androidów ma być wyświ­et­lacz. Zami­ast potężnego Super AMOLED-a o przekąt­nej 4,8″ nowy tele­fon według plotek otrzyma czte­rocalowy ekran wyko­nany w tej samej technologii. 

Nie będzie to jed­nak jedyna różnica. Sam­sung Galaxy S III Mini na pokładzie ma otrzy­mać dwur­dzeniowy pro­ce­sor, aparat 5 Mpix oraz najnowszego Androida 4.1 Jelly Bean. Niestety, pozostałe dane są niez­nane. Nie wiadomo na przykład, ile nowe urządze­nie otrzyma pamięci RAM oraz jaki dokład­nie pro­ce­sor stanie się jego sercem.

Moim zdaniem wygląda na to, że Sam­sung próbuje osiągnąć sukces sprzedaży poprzez wyko­rzys­tanie znanej i lubianej marki, lecz nie ofer­uje przy tym prawie żad­nej wspól­nej cechy z mod­elem bazowym (prócz wyglądu oczy­wiś­cie). Zatem wróżę, że będzie to jeden z wielu śred­niopółkowych smart­fonów, który mimo wszys­tko się sprzeda, “bo to Galaxy S III”. Miejmy jed­nak nadzieję, że się mylę.

Sam­sung Galaxy S III Mini wraz z mod­elem Sam­sung Galaxy Music (o nim napiszemy już jutro) mają zostać zaprezen­towane w Sam­sung Mobile Store we Frank­fur­cie już 11 października, więc  w przyszły czwartek.

Via

Ciekawe? Podziel się!