Nokia Lumia 920, najbardziej wyczeki­wany smart­fon z sys­te­mem Win­dows Phone 8 jest dostępny w przed­sprzedaży na razie tylko w paru kra­jach. Do tego grona dołączyła właśnie Szwecja. Na jaką cenę został wyce­niony fiński smartfon?

Już wcześniej mieliśmy okazję poz­nać cenę Nokii Lumia 920 dla Niemiec, Włoch oraz (nie­ofic­jal­nie) dla Hong-Kongu. Tym razem możemy się dowiedzieć, ile za nową Lumię z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu zapłacą Szwedzi.

Wszys­tko to dzięki skle­powi inter­ne­towemu netonnet.se, który rozpoczął przed­sprzedaż omaw­ianego Win­dows Phone’a. Co ciekawe, cena jest zależna od wer­sji kolorystycznej.

Tele­fon jest dostępny w trzech wari­antach kolorysty­cznych: czarnym, białym i czer­wonym. Niestety, brakuje najpop­u­larniejszej, żółtej.

W wer­sji czarnej oraz białej za Nokię Lumia 920 zapłacimy 5 990 koron szwedz­kich, co daje niemal 2 900 zł. Osoby prag­nące czer­wonego smart­fona mają szczęś­cie, gdyż koszt Nokii wyniesie 5 490 koron szwedz­kich, a więc ok. 2 650 zł. To jest aż 250 zł mniej niż w dwóch poprzed­nich kolorach.

Jak cena wygląda w porów­na­niu do tej z innych państw? W Niem­czech koszt Lumii ok. 2 700 zł, a we Włoszech sprawa ma się najko­rzyst­niej — ok. 2 500 zł. Nie zapom­i­na­jmy o Hong-Kongu, gdzie na ich­niejszym odpowied­niku Alle­gro sprzedawcy żądają za dziewięćset­d­wudzi­estkę zaled­wie 1650 — 1800 zł. Te ceny jed­nak są po prostu mało praw­dopodobne i najpewniej ulegną zwiększeniu.

Link do Nokii Lumia 920 w sklepie netonnet.se może­cie znaleźć tutaj.

Via

Ciekawe? Podziel się!