Ser­wis Engad­get opub­likował intere­su­jące zdję­cia, na których zna­j­duje się Nokia Lumia 920 w unikalnym, szarym kolorze. Wygląda wyjątkowo!

Nokia Lumia 920 to smart­fon, o którym rozpisy­wal­iśmy się na Dai­ly­Mo­bile już wiele razy. Jest to urządze­nie pracu­jące pod sys­te­mem Win­dows Phone 8 z wielkim, czteroipółcalowym wyświ­et­laczem Pure­Mo­tion HD+, ośmiomegapik­selowym aparatem Pure­View oraz innowa­cyjną stacją bezprze­wodowego ładowania.

Do tej pory Nokię Lumia 920 mogliśmy oglą­dać w kolorze żół­tym, czer­wonym, białym i czarnym. Okazuje się, że Nokia ekspery­men­tuje także z innymi kolorami, na co dowo­dem są poniższe fotografie.

Na urządze­niu możemy dostrzec napis proto.nokia.com, który pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z pro­to­ty­pową wer­sją Lumii.

Czy smart­fon wygląda ład­nie? To z pewnoś­cią kwes­tia gustu. W każdym razie prezen­tuje się bardzo niety­powo oraz zwraca uwagę. Oso­biś­cie, podoba mi się bardzo. A Wam?

Swoją drogą, zas­tanawia mnie, co zna­j­duje się na tyl­nej klapce tego egzem­plarza, że musi­ało zostać zasłonięte dłonią ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!