Nokia Store jest wirtu­al­nym sklepem Nokii zaw­ier­a­ją­cym aplikacje na tele­fony z Sym­bianem i sys­te­mem Series 40. Jak prezen­tuje się w liczbach? Czy ma się czego wsty­dzić przed konkurencją?

Nokia pochwal­iła się swoimi wynikami, w których dowiadu­jemy się, że każdego dnia z jej sklepu pobier­anych zostaje aż 16 mil­ionów aplikacji. Wynik naprawdę godny pochwały! Wszys­t­kich gier i pro­gramów jest ponad 120 000, a pobrane zostały one już 6 mil­iardów razy.

Posi­adacze tele­fonów Series 40 mają do dys­pozy­cji ponad 100 tysięcy aplikacji, gdy użytkown­icy smart­fonów Ashaotrzy­mali 25 tysięcy apek skierowanych z myślą o nich. 70 tysięcy jest kom­paty­bil­nych z Symbianem.

Już 400 dewelop­erów osiągnęło wynik mil­iona pobrań swoich aplikacji, ponad 60 może pochwalić się 10 mil­ion­ami pobrań. Dziesię­ciu przekroczyło granicę 50 mil­ionów, lecz zaled­wie trzech może pochwalić się nieby­wałym wynikiem stu mil­ionów pobrań aplikacji (India Games, Pico Brother oraz Inode).

Przy okazji da się zauważyć, że Series 40 jest rozwi­ja­jącą się plat­formą. Wśród pier­wszego mil­iarda pobranych aplikacji zaled­wie 13% z nich trafiło na smart­fony S40. W czwartym mil­iardzie na te tele­fony pobrano aż 42%.

Nie jest to co prawda wynik Google Play (który właśnie świę­tuje 25 mil­iardów pobrań aplikacji), lecz należy mieć na uwadze to, że Nokia Store jest sklepem, którego urządzeni­ami docelowymi są tele­fony wyłącznie jed­nej firmy — Nokii. Można zatem mówić o naprawdę dobrych wynikach.

Liczba dzi­en­nych pobrań (w milionach)
Liczba łącznych pobrań

 

Via

 

Ciekawe? Podziel się!