Google z okazji 25 mil­iardów pobranych aplikacji ze sklepu Google Play postanow­iło zor­ga­ni­zować pro­mocję, dzięki której codzi­en­nie będziemy mieć okazję kupić aplikacje najwyższej jakości za zaled­wie 80 groszy.

Jeśli do tej pory miałeś opory przed kupowaniem aplikacji z wirtu­al­nego sklepu Google’a, to w końcu masz okazję, by rozpocząć rozpocząć swoją przy­godę z zaku­pami. Od 26 wrześ­nia przez kole­jne 5 dni będą ofer­owane gry i pro­gramy po niesamowicie niskiej cenie — 0,25 $, co w przelicze­niu daje 80 groszy.

Codzi­en­nie w godz­i­nach wiec­zornych wypa­tru­j­cie ciekawych aplikacji tutaj (link do spisu aplikacji w pro­mo­cyjnej cenie)

Do tej pory mogliśmy kupić takie perełki, jak Office­Suite Pro 6 + (PDF & HD) (80 gr zami­ast 48,42 zł!), Let’s Cre­ate Pot­tery, czy run­tas­tic PRO. Codzi­en­nie lista pro­gramów obję­tych pro­mocją się zmienia.

Powo­dem tej obniżki cen jest pobranie 25 mil­iardów aplikacji w Google Play. Przy okazji Google przekazało do opinii pub­licznej fakt, że w tymże sklepie pobrać można już ponad 625 tysięcy pro­gramów i gier. Ta liczba przyprawia o zawrót głowy, choć nie można zapom­i­nać, że ich spory odsetek spoczywa w sieciowej otchłani bez ani jed­nego pobra­nia. W prze­ci­wieńst­wie do tych obję­tych akcją pro­mo­cyjną — zostały w niej wybrane tylko i wyłącznie aplikacje godne uwagi, wśród których każdy zna­jdzie coś dla siebie.

Zapraszam do pobierania!

Via

 

Ciekawe? Podziel się!