Ostat­nio Nokia bez wytch­nienia pracuje nad smart­fon­ami z sys­te­mem Win­dows Phone 8, lecz okazuje się, że nie zapom­ina o uboższym, lecz nie mniej ważnym seg­men­cie. Zaprezen­towała dwa nowe tele­fony z serii Asha — 308 oraz 309.

Obie komórki mają kusić klienta swoją ceną. Trzeba przyz­nać, że rzeczy­wiś­cie to robią, gdyż ich cena ma oscy­lować w grani­cach 320 zł (99$). Jak na tele­fony z ekranem dotykowym jest to rzeczy­wiś­cie niewiele.

Tak na prawdę Nokia Asha 308 i Asha 309to jeden i ten sam tele­fon, który różni się tylko dwoma aspek­tami — pier­wszy posi­ada slot na dwie karty SIM, lecz drugi obsługuje za to sieci Wi-Fi, co jest nieba­gatelną zaletą.

Oba urządzenia dzi­ałają na sys­temie S40, posi­adają trzycalowe ekrany o rozdziel­czości 320x400 pik­seli oraz aparaty 2 Mpix. Szkoda że nie sko­rzys­tano z Sym­biana, który mógłby okazać się dodatkową zachętą.

Główną zaletą słuchawek z pewnoś­cią będzie korzystna cena — rzeczy­wiś­cie, za ok. 320 zł nie łatwo znaleźć porządny dotykowy tele­fon. Na rynku wtórnym nowe Ashe mogą osią­gać wręcz śmiesznie niskie ceny, co pomoże je spopularyzować.

Nokia szczegółowe infor­ma­cje o oby­dwu tele­fonach komórkowych ujawniła na stronie Nokia Con­ver­sa­tions.

Zarówno Nokia Asha 308, jak i Nokia Asha 309 wejdą na rynek w czwartym kwartale bieżącego roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!