Czy ktokol­wiek przewidy­wał coś takiego? Pro­ces aktu­al­iza­cji smart­fona Sam­sung Galaxy S III do Androida 4.1 już się rozpoczął. Brzmi to niepraw­dopodob­nie, ale na chwilę obecną Pol­ska  jest pier­wszym kra­jem na świecie, w którym Jelly Bean został wydany oficjalnie!

Pol­ska rzadko kiedy jest rozpieszczana przez pro­du­cen­tów tele­fonów. Aktu­al­iza­cje dla np. urządzeń Motoroli w cen­tral­nej Europie wydawane są z dużym opóźnie­niem, a posi­adacze Jabłka aby korzys­tać z Siri, muszą bawić się w nie­ofic­jalne, skom­p­likowane pro­ce­dury. Tym razem niebiosa otworzyły się właśnie dla nas, skrom­nych i niepostrzeżonych Polaków.

Tak — to nie jest żart. Nie Korea, nie USA, nie Niemcy ani też nie Chiny, lecz właśnie Pol­ska otrzy­mała aktu­al­iza­cję Sam­sunga Galaxy S III do Androida w wer­sji 4.1 Jelly Bean jako pier­wsza. Na face­bookowej stronie Tele­fony Sam­sung znalazła się następu­jąca notka:

Dzień dobry! Czy wiecie, że Pol­ska jest pier­wszym kra­jem na świecie, w którym ruszyła aktu­al­iza­cja Sam­sung Galaxy S III w wer­sji Open do wer­sji Androida 4.1 Jelly­Bean? :) Jeśli macie ten tele­fon, a jeszcze nie pobral­iś­cie tej aktualizacji 

to gorąco do tego zachę­camy. Szczegóły aktu­al­iza­cji poniżej: 

Aktu­al­iza­cja w wer­sji Open (tele­fony bez brandingu) / Sam­sung Galaxy S III (GT-I9300) / wer­sja opr.: I9300 XXDLIB_XXDLIB_OXFDLI1 Androida 4.1 (JellyBean)

Posi­adaczy SGS-a III namaw­iam, by pobrać aktu­al­iza­cję już teraz, bo naprawdę warto :)
Ciekawe? Podziel się!