Nokia na swoim kanale na YouTube opub­likowała bardzo przy­jemny filmik, w którym przed­stawia możli­wości, jakie ofer­ują tele­fony tej firmy.


 

 
Jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zony jakoś­cią tego mate­ri­ału wideo. Rzadko kiedy mam możli­wość oglą­dać tak efek­towne i ciekawe reklamy pro­du­cen­tów, a ta w dodatku nawet spraw­iła, że parę razy się uśmiech­nąłem do siebie :)

Klip ukazuje wkład Nokii w edukację w kra­jach trze­ciego świata oraz dbanie o środowisko. Oprócz tego, dowiadu­jemy się, że posi­adaczami komórek z Fin­landii jest aż ponad 1,3 mil­iarda ludzi. Imponu­jąca liczba, czyż nie?

Po za tym, przed­staw­iono takie funkcje smart­fonów tej firmy, jak naw­igacja, gry, aparat czy Nokia Life. Wszys­tko to zostało okras­zone efek­towną muzyką i roz­maitymi wstawkami.

Motto filmu brzmi: Zmi­any są w twoich rękach. Trudno się z tym stwierdze­niem nie zgodzić — smart­fony już dawno temu zdążyły zmienić świat nie do poznania.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!