Microsoft zakończył prace nad swoim sys­te­mem Win­dows Phone 8. Nadanie sta­tusu RTM oznacza, że pro­dukt jest już gotowy do udostęp­nienia go szer­szemu gronu odbiorców.

O samym sys­temie nie zamierzam się tutaj rozpisy­wać — na łamach Dai­ly­Mo­bile został on omaw­iany tyle razy, że teraz Wam odpuszczę tego kaza­nia ;) Dowiedzmy się raczej, czym jest samo nadanie miana RTM.

Faza RTM (Release to Man­u­fac­tur­ing) ozna­jmia, że prace nad mobil­nym sys­te­mem Microsoftu został ukońc­zone i jest on już gotowy do wyda­nia. Na dni­ach twórcy tele­fonów komórkowych otrzy­mają dostęp do sys­temu w tej wer­sji, co umożliwi pracę nad kole­jnymi urządzeni­ami. Co prawda już wcześniej otrzymy­wali oni wer­sje beta ósmych okienek, lecz teraz mamy do czynienia z pro­duk­tem final­nym — pozbaw­ionym ukry­tych wad i niedoróbek.

Co prawda nie jest to ofic­jalna infor­ma­cja, lecz w Internecie odnaleźć można zdję­cie przed­staw­ia­jącą ścianę z pro­duk­tami RTM Microsoftu pod­pisaną przez jego pra­cown­ików.  Wnioski nasuwają się same.

Najwięk­sze nadzieje wobec tego sys­temu wiąże Nokia, która naprawdę się postarała zaofer­ować nam wyjątkowe smart­fony - Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920. Ta druga posi­ada m.in. rewela­cyjny ekran Pure­Mo­tion HD+ o przekąt­nej 4,5″ oraz aparat 8Mpix PureView.

Co prawda Win­dows Phone 8 został ukońc­zony, lecz jego świa­towa pre­miera ma mieć miejsce 29 października bieżącego roku. Czy okaże się strza­łem w dziesiątkę? Trzy­ma­jmy kciuki!

Via

Ciekawe? Podziel się!