Nokia City Lens to nowa­torska aplikacja wyko­rzys­tu­jąca rozsz­er­zoną rzeczy­wis­tość, która umożli­wia wyszuki­wanie intere­su­ją­cych miejsc w pobliżu. Teraz sko­rzys­tać z niej mogą także posi­adacze fotograficznej Nokii 808 Pure­View oraz posi­adacze innych smart­fonów z Symbianem^3.

Dla przy­pom­nienia, Nokia 808 Pure­View to tele­fon o niezwykłych właś­ci­woś­ci­ach aparatu (rozdziel­czość 41 Mpix), zatem nat­u­ralną koleją rzeczy być powinno, że jedna z naj­ciekawszych aplikacji Nokii wyko­rzys­tu­ją­cych aparat trafi na to urządze­nie. Niestety, posi­ada ono sys­tem Symbian^3, więc do tej pory jego właś­ci­ciele mogli obe­jść się ze smakiem. Z dniem dzisiejszym sytu­acja się zmieniła, gdyż Nokia City Lens ukazała się także na Symbiana.

Nokia City Lens w intu­icyjny i nowa­torski sposób wyszukuje ciekawe miejsca zna­j­du­jące się w pobliżu, takie jak kina, restau­racje  czy sklepy. Inter­fejs głównej funkcji aplikacji oparty jest o widok z kamery tele­fonu i wygląda bardzo interesująco.

Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani tym, jak aplikacja prezen­tuje się  na Nokii 808 Pure­View, zapraszam do obe­jrzenia poniższego filmiku:
 

 

Stąd może­cie pobrać aplikację w wer­sji na Symbiana^3 , a wer­sja na Win­dows Phone 7 zna­j­duje się tutaj. Miłego testowa­nia!

Via

Ciekawe? Podziel się!