Kto z nas nie grał w dziecińst­wie w małe i przy­jemne plat­for­mówki? Dzięki smart­fonom ten gatunek gier ma szansę przeżyć swoją drugą młodość. Jed­nym z takich tytułów god­nych polece­nia jest Lit­tle Acorns. 

Gracz tym razem nie ma za zadanie ura­tować wszechświata czy zabi­jać ludzi — tym razem mamy do czynienia z przy­jemną i miłą grą dla każdego. Bohaterem tutaj jest urocza wiewiórka, która w celu zapewnienia sobie dobrobytu zbiera cenne żołędzie.

Właśnie na tym polega całe Lit­tle Acorns — wcielamy się w wiewiórkę, która — by prze­jść dalej — kolekcjonuje żołędzie. Dopiero zebranie ich wszys­t­kich umożli­wia ukończe­nie poziomu. Spec­jalną zdol­noś­cią naszego bohat­era jest lina, dzięki której mamy możli­wość się­ga­nia w mniej dostępne frag­menty plansz.

Pro­dukcja posi­ada aż 80 poziomów, a zostały one podzielone na rozdzi­ały. Dokład­niej pisząc — na lata. Te z kolei dzielą się na pory roku, których prze­jś­cie powinno zająć parę chwil. Na szczęś­cie sama gra nie należy do krót­kich, co bardzo sobie cenię.

Na kole­jną pochwałę zasługuje oprawa graficzna, która wygląda świet­nie. Jak to na trady­cyjną plat­for­mówkę przys­tało, jest kolorowo, wesoło i sym­pa­ty­cznie, a to zachęca do dal­szego prze­chodzenia gry. Mi do gustu przy­padły tła poziomów, które naprawdę odd­ają kli­mat wybranej pory roku.

 

 

Niestety, aby nie było zbyt pięknie, należy wspom­nieć o tym, że aby cieszyć się grą w Lit­tle Acorns na Win­dows Phone 7, należy zapłacić 10,49 zł. Niemało, lecz pro­dukcji nie można niczego zarzu­cić i z pewnoś­cią nie będą to pieniądze wydane w błoto. Dużo lep­iej mają posi­adacze ogryzków — oni zapłacą 79 eurocentów.

 

Aby kupić Lit­tle Acorns dla Win­dows Phone 7, kliknij tu, bądź sko­rzys­taj z poniższego kodu QR:
QRCode

 

Aby kupić Lit­tle Acorns dla iOS, kliknij tu, bądź sko­rzys­taj z poniższego kodu QR:
QRCode

Ciekawe? Podziel się!