Co jakiś czas jesteśmy obdarowywani przez Nokię Pol­ska kole­jnymi info­grafikami doty­czą­cymi testów smart­fona Nokia Lumia 610. Po omówie­niu designu i jakości wyko­na­nia nad­szedł czas na funkcje społecznoś­ciowe. Jak się okazuje, Lumia i tym razem nie zawodzi.

Nokia Lumia 610 to zde­cy­dowanie najpop­u­larniejszy smart­fon pracu­jący pod kon­trolą Win­dows Phone 7 na naszym rynku. Na jego sukces złożyły się z pewnoś­cią bardzo dobra cena, szy­bkość dzi­ała­nia oraz sys­tem Microsoftu, który jest nieporówny­wal­nie bardziej intu­icyjny niż pozostałe rynkowe rozwiązania.

Jed­nym z aspek­tów, którym Lumia 610 może się śmi­ało pochwalić, jest inte­gracja z ser­wisami społecznoś­ciowymi takimi, jak Face­book czy Twit­ter. Właśnie tego tyczy się kole­jna info­grafika pol­skiego odd­zi­ału Nokii, która prezen­tuje dane w bardzo ciekawej formie. Jak widać, smart­fon świet­nie spisał się w tes­tach użytkown­ików i z pewnoś­cią nie ma się czego wsty­dzić przed konkurencją. Nie będę już już przedłużał — zobacz­cie sami.

Nokia-lumia-610-social-infografika

Via: Nokia Poland

Ciekawe? Podziel się!