Siri jest asys­ten­tem głosowym umożli­wia­ją­cym obsługę wielu funkcji iPhone’a poprzez mowę. Niestety, nie doczekała się ofic­jal­nej pol­skiej wer­sji, lecz okazuje się, że nie jest to żaden prob­lem — pewien użytkownik wykonał własną imple­men­tację naszego języka. 

Cały pro­jekt został ochrzc­zony nazwą San­dra i rzeczy­wiś­cie dzi­ała. Według twórcy spol­szczenia można bezprob­le­mowo zadawać następu­jące pytania:

Gdzie Jestem?
Jak dostać się do Warszawy?
Gdzie jest następna Biedronka?
Jaka jest pogoda w Warsza­wie?
Jaka jest dzisiaj pogoda?
Potrze­buję dzisiaj Para­solke?
Gdzie leży Pol­ska?
Kim jest Bro­nisław Komorowski
Przy­pom­nij mi kupić Mąkę.
Która Godz­ina?
Wyślij Wiado­mość do Mamy
Zadz­woń do Taty
Wyślij E-Maila do mojego Brata
Jak wygląda mój dzień?

i wiele więcej.…

 

Dodatkowo, w opisie filmu na YouTube autor przed­stawił poniższe infor­ma­cje, z których możemy się dowiedzieć kole­jnych rzeczy:

Siri po Polsku

Jail­break
iOS 5.1.1
Rain­stone Siri Port
Google Voice API

Fukcje mojego Ser­w­era :
SMS/Telefon
Min­ut­nik
Przy­pom­nienia [Beta] 
Wol­frahm Alpha [Beta] Kto jest … Ile jest … Gdzie jest .… Co jest .…
Google Maps [Gdzie jestem / Zna­jdź najbliższy .…]
Zegar
Notatki
Szukanie WWW
Wikipedia
E-Mail
Alarm
Jak dostać się do .…
Pogoda
Pogoda + Wake with Weather [Cydia Tweak]
Speak Events [Cydia Tweak]

sandraserverpl.webs.com

Aby uciąć sobie pogawędkę z San­drą, należy posi­adać iPhone’a z przeprowad­zonym Jail­breakiem. Całość nie została jeszcze ukońc­zona, więc nie uzyskamy odpowiedzi na wszys­tkie z pytań, które mają do dys­pozy­cji np. Amerykanie, lecz i tak już teraz wygląda to świetnie.

Pol­skie Siri opiera się na danych zna­j­du­ją­cych się na ser­w­erze postaw­ionym nie przez Apple, lecz przez twórcę mody­fikacji. Niestety, obec­nie nie jest on akty­wny, lecz autor zapowiada, że po zażeg­na­niu paru prob­lemów powinno to się zmienić.

Dla tych, co zamierzają przetestować San­drę na swoim iPhonie, podaję niebędne dane:

Spire Port: http://188.98.201.249:4443
Cer­ty­fikat: https://www.dropbox.com/sh/87wkfiqfnxz67bq/QjQVeF0QDL/ca.pem
Repo: http://cydia.myrepospace.com/sandrarepo/

Zain­tere­sowanych odsyłam na stronę pro­jektu, która na chwilę obecną niestety nie jest zbyt funkcjonalna.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!