Co prawda trudno się nie zgodzić z tym, że to te naj­droższe smart­fony są naj­ciekawsze, lecz nie każdy może sobie na nie poz­wolić. Prawda jest taka, że najwięk­sza część dochodów firm pro­duku­ją­cych tele­fony komórkowe pochodzi od tych tańszych urządzeń. W Indii pojawił się przy­jemny spot reklam­owy prezen­tu­jący dwie tanie Nokie: 110 i 112.

Oby­d­wie komórki należą do tych najprost­szych i nie zach­wycą swoją specy­fikacją żad­nego fana nowych tech­nologii — 16 MB pamięci RAM, ekran 128 x 160 pik­seli o rozmi­arze 1,8″, brak Wi-Fi, aparat VGA czy Sym­bian S40 w szóstej edy­cji na nikim wraże­nia nie robią.

Nie o dane tech­niczne jed­nak tutaj chodzi — mod­ele przez­nac­zone są dla osób, które nie mają dużych wyma­gań w kwestii komórki, która ma przede wszys­tkim dzwonić i być nieza­wodna. Tutaj Nokie wypadają doskonale — niska cena (180 zł za nową stod­wu­nastkę na Alle­gro) i pros­tota inter­fe­jsu z powodze­niem okażą się zbaw­i­enne dla wszys­t­kich tych, którzy wcześniej nie spotkali się z tele­fon­ami komórkowymi (np. emeryci).

Oba urządzenia otrzy­mały ułatwioną obsługę Face­booka dzięki wbu­dowanej aplikacji, co pozwala na komu­nikację ze światem w każdym miejscu i o każdej porze. Właśnie tę kwestię porusza spot reklam­owy indyjskiego odd­zi­ału Nokii:

 

 

Via

Ciekawe? Podziel się!