Nokia Music to nowa aplikacja, która pozwala na dar­mowe odsłuchi­wanie muzyki użytkown­ikom tele­fonów Nokia Lumia. Dziś została udostęp­niona dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Co sprawia, że Nokia Music jest tak atrak­cyjne? Z pewnoś­cią fakt, iż korzys­tanie z niej nie kosz­tuje ani centa (brak tu także reklam). Za darmo możemy odsłuchi­wać bieżąco streamowanej muzyki spośród jed­nej ze 150 dostęp­nych playlist oraz tworzyć kole­jne, w których zna­jdą się nasze ulu­bione utwory.

Usługa nie ogranicza się jedynie do odt­warza­nia muzyki. Możemy się także dowiedzieć się o kon­cer­tach, które odbędą się w naszej okol­icy za sprawą funkcji “GIG FINDER”. Jest to oczy­wiś­cie zasługa usta­la­nia naszej bieżącej pozy­cji, więc nie musimy się martwić o ręczne wpisy­wanie nazwy miejs­cowości, gdyż cały pro­ces został całkowicie zautomatyzowany.

Z Nokia Music da się również korzys­tać, gdy nie posi­adamy akty­wnego połączenia z Inter­netem, co zad­owoli osoby nie mające paki­etu danych.

Obec­nie pro­gram dostępny jest na tere­nie USA dla smart­fonów Nokia Lumia 900 i Nokia Lumia 710 — ich posi­adacze mogą pobrać go z Mar­ket­place. Ja jed­nak na razie nie znalazłem go nawet w amerykańskiej wer­sji sklepu.

Wygląda na to, że Nokia stara się uderzyć z każdej strony. Ciężko nie zauważyć ekspan­sji Finów na USA. Szykują nowe smart­fony, aplikacje, wydają sporo pieniędzy na mar­ket­ing, a całości bacznym okiem przygląda się Microsoft ze swoim szum­nym Win­dows Phone 8, a jestem pewien, że gigant z Red­mond zrobi bardzo wiele, by jego nowy sys­tem odniósł sukces. Jak nowa strate­gia Nokii zostanie przyjęta przez rynek? O tym dowiemy się dopiero za jakiś czas, lecz to już jutro czeka nas kon­fer­encja obu z powyżej przy­toc­zonych firm, na czekam z niecierpliwością.

Via

Ciekawe? Podziel się!