Zniecier­pli­wieni posi­adacze tele­fonu Nokia E6 naresz­cie mogą zak­tu­al­i­zować swoje tele­fony do Nokia Belle Refresh. Jest to kole­jny smart­fon po Nokii 500, który nową wer­sję Sym­biana otrzy­mał z opóźnieniem.

Gorąco pole­cam wyko­nanie aktu­al­iza­cji. Nokia Belle Refresh dodaje między innymi bardziej funkcjon­alną przeglą­darkę inter­ne­tową, ulep­szone mapy, wspar­cie dla filmów .flv czy prze­bu­dowany odt­warzacz muzy­czny. Miłym smaczkiem jest spora ilość nowych widżetów do umieszczenia na ekran główny.

Aktu­al­iza­cja oznac­zona numerkiem 111.140.0058 jest dostępna do pobra­nia poprzez OTA, korzys­ta­jąc z pomocy kom­put­era i aplikacji Nokia Suite. Nie jest to konieczne, lecz dla bez­pieczeństwa warto wykonać kopię danych tele­fonu. Poz­woli to na zaoszczędze­nie ewen­tu­al­nych niemiłych wrażeń związanych z utratą danych.

Jak Nokia Belle Refresh się prezen­tuje? Najłatwiej się przekonać oglą­da­jąc nasz film:

 

Aktu­al­iza­cja jest także dostępna na tele­fony:  Nokia N8Nokia E7Nokia C7Nokia C6-01, Nokia X7, Nokia Oro oraz Nokia 500

Pełną listę zmian może­cie zobaczyć tutaj.

Via

Ciekawe? Podziel się!