Od jakiegoś czasu na naszej stronie co chwila pojaw­iają się jakieś prze­cieki. W końcu tym razem możemy pokazać Wam zdję­cia niez­nanej do tej pory Lumii, które zdają się być całkowicie autentyczne.

Czy to Nokia Lumia 820 Arrow? A może coś zupełnie nowego? Odstawmy nazewnictwo na bok — rozważa­nia na jego temat na dzień dzisiejszy nie mają dużego znaczenia. Bardziej liczy się to, co widz­imy na zdję­ci­ach. A tele­fon wygląda bardzo dobrze!

Nie znamy oczy­wiś­cie kom­plet­nej specy­fikacji urządzenia, lecz dane z prze­cieków prezen­tują się następująco:

  • Dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon S4 1.5 GHz
  • Wyświ­et­lacz AMOLED 4.65″ o rozdziel­czości 1280×720 pikseli
  • NFC, LTE, slot na karty pamięci micro-SD
  • Dioda doświ­et­la­jąca LED

Uważam, że Nokia prezen­tuje się bardzo atrak­cyjnie i właśnie na taki design nowych Lumii czekałem. W wielu miejs­cach tele­fon przy­pom­ina mi nowe komórki firmy Sony, lecz w żad­nym razie nie ma mowy o plagiacie.

Pozostaje tajem­nicą, czy to właśnie ten model otrzyma sen­sor Pure­View, choć sądząc po niewys­ta­ją­cym obiek­ty­wie aparatu, nie byłbym tego taki pewien. Swoją drogą: wygląda na to, że Nokia ma zamiar nam wkrótce zaprezen­tować bardzo sze­roki wach­larz nowych urządzeń.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!