Nie tylko Nokia i Sam­sung zamierzają posi­adać w swo­jej ofer­cie smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 8. HTC za jakiś czas wprowadzi do sprzedaży model Accord, który otrzyma Beats Audio oraz… niecodzi­enny kolor.

Tajwański pro­du­cent zamierza w niedalekiej przyszłości wydać trzy smart­fony z ósmą wer­sją mobil­nych okienek — Rio, Accord i Zenith. Dowiedzieliśmy się nieco więcej o tym drugim mod­elu, który stanie wielkoś­cią wyświ­et­lacza i ceną pla­sować się będzie pomiędzy Rio a Zenithem.

Mogłoby się wydawać zatem, że jego specy­fikacja okaże się prze­ciętna. Nie tym razem! HTC zamierza nam zaofer­ować słuchawkę z potężnym pro­ce­sorem Snap­dragon S4 Plus MSM8960 o mocy 1,5 GHz. Oprócz niego, na pokładzie zna­jdziemy giga­bajt pamięci RAM. Wyświ­et­lacz Super LCD 2 o przekąt­nej 4,3″ i rozdziel­czości 720p poz­woli na wygodne oglą­danie mul­ti­mediów, a aparat o ośmiomegapik­selowej matrycy z możli­woś­cią nagry­wa­nia filmów w Full HD powinien wystar­czyć każdemu. Nie zabraknie także NFC, slotu na kartę micro-SD, łączności HSDPA 42 Mbit/s oraz Beats Audio. HTC Accord pojawi się w dwóch wer­s­jach: 8 GB i 16 GB.

Kiedy HTC przed­stawi ofic­jal­nie ten tele­fon? Niestety, nie wiadomo. Jed­nakże, aby nie ostać w tyle, będzie musiał pokazać go jeszcze we wrześniu. My jed­nak wciąż czekamy na smart­fony od Nokii, która ma już bardzo duże doświad­cze­nie w sys­temach Win­dowsa i zamierza wyciągnąć niejed­nego asa z rękawa już 5 września.

Via

Ciekawe? Podziel się!