Gameloft, czołowy twórca gier na plat­formy mobilne, ma dla posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Android spec­jalną ofertę — w trak­cie bieżącego week­endu gry: Mod­ern Com­bat 3: Fallen Nation, N.O.V.A 3: Near Orbit oraz Gangstar Rio: City of Saints będzie można nabyć po 3,16 zł!

Gameloft chce nam osłodzić początek roku szkol­nego i spowodować, że tysiące uczniów na całym świecie zami­ast zaj­mować się nauką będzie grać w gry. A nie są to byle jakie gry!

Mod­ern Com­bat 3: Fallen Nation to First Per­son Shooter, który umiejs­cawia gracza w samym cen­trum fik­cyjnego współczes­nego kon­fliktu zbro­jnego. Seria Mod­ern Com­bat jest mobil­nym odpowied­nikiem Call of Duty i gra się w nią rewela­cyjnie. Trze­cia, najnowsza część posi­ada bardzo dynam­iczne walki, intere­su­jącą, wspier­aną skryptami fabułę oraz rewela­cyjną grafikę. Do tego nie można zapom­nieć o wspani­ałym try­bie sieciowym.

Link do Mod­ern Com­bat 3 w Google Play

QRCode

N.O.V.A 3: Near Orbit to z kolei pro­dukcja stwor­zona na wzór Xbok­sowego Halo. Akcja roz­grywa się w przyszłości na wielu plan­e­tach. Przez więk­szość gry naszym celem będzie ekster­mi­nacja kole­jnych wrogów i ratowanie galaktyki.

Link do N.O.V.A. 3 w Google Play

QRCode

Gangstar Rio: City of Saints czer­pie garś­ci­ami z kul­towej serii Grand Theft Auto. Wcielamy się w gang­stera, który sieje pos­trach na uli­cach Rio de Janeiro. Wielką zaletą jest otwarty świat, po którym możemy się swo­bod­nie przemieszczać. Do dys­pozy­cji gracza odd­anych zostało ponad 60 misji, w których będziemy m.in. wyrówny­wać gang­ster­skie pora­chunki oraz uciekać policji.

Link do Gangstar 3 w Google Play

QRCode
Jeśli zas­tanaw­ia­cie się nad kup­nem którejś z powyższych gier, to wspomnę tylko, że początkowo każda z nich kosz­towała po 7 dolarów, także prze­cena jest ogromna.

Przed ich kup­nem zale­cam jed­nak sprawdze­nie wol­nego miejsca na urządze­niu — każda z powyższych gier waży ponad gigabajt.

Via

Ciekawe? Podziel się!