Dave Trevaskus, pra­cownik bry­tyjskiego odd­zi­ału Nokii, na swoim Twit­terze postanowił opub­likować sporo moc­nych komen­tarzy, którymi jasno chce pokazać, że nowości, które  zaprezen­tował Sam­sung, są niczym w porów­na­niu do nad­chodzą­cych smart­fonów fińskiego producenta.

Wychodzi na to, że Nokia ma zamiar skończyć z jej obec­nym wiz­erunk­iem raz na zawsze i chce powal­czyć o powrót na szczyt w wielkim stylu. Tego samego zda­nia jest Dave Trevaskus - Senior Train­ing Con­sul­tant Nokii. Poz­wolił sobie zamieś­cić na swoim Twit­terze następu­jące twitty:

Dave TrevaskusCzy jesteś­cie gotowi na to, by znowu wam czapki spadły z głów?!! #Lumia #WP8

Wai Loon Ng@Dav­e­Trevaskus Nie mogę się doczekać by wyciągnąć $ z banku na Nokię WP8. Pragnę PUREVIEW!!!

Dave Trevaskus: Nie będziesz musiał dlugo czekać, przyjacielu!

Zaprezen­towany na tar­gach IFA Sam­sung ATIV S, będący tak na prawdę Sam­sungiem Galaxy S III z sys­te­mem Win­dows Phone 8 i odmienionym wyglą­dem jest rewela­cyjnym tele­fonem. Mimo to, Dave jest pewien, że Nokia zaprezen­tuje coś zde­cy­dowanie lepszego.

Tom War­ren: Moim zdaniem Nokia pokaże w przyszłym tygod­niu coś co powali na łopatki ATIV S :)

Dave Trevaskus: @tomwar­ren Ja już wiem że to zrobi!!

Nie szczędzi też zgryźli­wych komen­tarzy odnośnie Samsunga:

Dave TrevaskusCzy tylko dla mnie Sam­sung Ativ wygląda jak trzylet­nie HTC?

Dave TrevaskusZa pomocą #Nokia, włas­noręcznie zro­biłem urządze­nie które jest o wiele lep­sze od Sam­sunga Galaxy Cam­era. http://sdrv.ms/Oxgc5v 

Dave TrevaskusOh Sam­sung. Teraz kopi­u­jesz logo @engad­get? Czy w tej fir­mie jest cokol­wiek ory­gi­nal­nego? pic.twitter.com/pjN494R5

Trzeba przyz­nać, że facet potrafi naro­bić szum wokół pre­mier Nokii. To to tylko udany chwyt mar­ketingowy, czy może jed­nak należy mu wierzyć? Jeśli rzeczy­wiś­cie Nokia stworzy znacznie lep­szy tele­fon od ATIV S, to ma spore szanse na powrót do ścisłej czołówki. Przy okazji z komen­tarzy jasno wynika, ze Nokia Lumia Pure­View nie jest fikcją.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!