Parę dni temu opisywaliśmy tajemniczy smartfon Nokii, który rzekomo posiada czterordzeniowy procesor oraz ekran HD. Wiele mogłoby wskazywać na to, że mamy do czynienia ze zwykłym oszustwem, lecz dziś poznajemy kolejny render i nowe informacje.

Bence Bogar, twórca poprzedniej plotki opublikował na swoim Twitterze kolejną wiadomość:

Oto drugie zdjęcie najnowszego smartfona  @nokia #WP8 z wyświetlaczem 4,5”, aparatem 12 Mpix z optyką Carl Zeiss i dźwiękiem DTS.

Do postu dołączone zostało poniższe zdjęcie/render:

 

Niestety, nie prezentuje on niczego, co pozwalałoby wywnioskować jakiekolwiek cechy urządzenia. Przytoczę zatem kawałek mojego tekstu z moimi rewelacjami dotyczącymi tej Nokii:

Na górze obu­dowy zauwa­żyć można czyt­nik linii papi­lar­nychzabezpieczający przed korzy­sta­niem z tele­fonu przez nie­po­żą­dane osoby. W prze­ci­wień­stwie do nad­cho­dzą­cego modelu Nokia Lumia Phi, logo firmy nie znaj­duje się z pra­wej, lecz z lewej strony frontu obu­dowy. Nie­opo­dal wid­nieje kamerka do wide­oro­zmów. W lewą ściankę wkom­po­no­wano gło­śnik. Domy­ślić się można, że iden­tyczny umiesz­czony został po dru­giej stro­nie. Czyżby Nokia roz­wa­żała powrót do gło­śni­ków ste­reo, które zasto­so­wała już m.in. w nie­gdyś popu­lar­nej komórce, jaką była Nokia N73?

Nie­stety, zdję­cie przed­sta­wia wyłącz­nie górną część obu­dowy, więc nie zostały uchwy­cone pozo­stałe ele­menty, takie jak moduł apa­ratu, czy kla­wi­sze pode­kra­nowe. Domy­ślam się jed­nak, że w tym smart­fo­nie nie znaj­dziemy tech­no­lo­gii Pure­View, która ma tra­fić do jed­nego z nad­cho­dzą­cych modeli. Dowód – zupeł­nie pła­ska tylna ścianka obudowy.

Wygląda na to, że nie myliłem się co do aparatu – matryca 12 Mpix to zdecydowanie za mało na PureView. Mimo wszystko, jeśli mielibyśmy do czynienia ze zdjęciami, jak w symbianofonie Nokia N8, wciąż byłby to bardzo zadowalający rezultat.

Czy rendery okażą się prawdziwe? Ciężko powiedzieć. Jestem raczej zdania, że jest to udana mistyfikacja, lecz chętnie bym przyjął do wiadomości istnienie takiego telefonu.

Via

Be Sociable, Share!