Ostat­nio można zacząć zas­tanaw­iać się, jaka jest różnica pomiędzy aparatem, a tele­fonem komórkowym. Cho­ci­ażby taka Nokia 808 Pure­View — funkcja aparatu w niej jest zde­cy­dowanie najważniejsza. Teraz Sam­sung zamierza wprowadzić smart­fona z bardzo dobrą specy­fikacją i… 10 krot­nym zoomem opty­cznym. Podobne, choć mniej ciekawe rozwiązanie chce zapro­ponować nam też Nikon.

No, w każdym razie nie ofic­jal­nie — na razie nie ofic­jal­nie — jest to tylko plotka, choć bardzo szczegółowo opisana. Nie zdzi­wiłbym się, jeśli Sam­sung rzeczy­wiś­cie ma w planach zaprezen­towanie takiego urządzenia na tar­gach IFA.

W każdym razie, Galaxy S Cam­era ma dzi­ałać na Androidzie 4.0 Ice Cream Sand­wich i posi­adać bajeczny ekran 4,7″ Super­AMOLED znany z Sam­sunga Galaxy S III. Wydane zostaną wer­sje 3G/HSPA oraz Wi-Fi. W takim razie jak nazwać urządze­nie w tej pier­wszej wer­sji? Aparat? Smart­fon? Fotofon?

Osoby akapit muszę przez­naczyć na opisanie możli­wości fotograficznych tego “czegoś”. Galaxy S Cam­era otrzyma aparat 16 Mpix z dziesię­ciokrot­nym zoomem opty­cznym oraz z otwier­aną ksenonową lampą błyskową. Całość ma zostać zamknięta w 1,5-2x grub­szej obu­dowie od tej z SGS’a III.

Wow, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Cieszy fakt, że Sam­sung jest otwarty na innowa­cyjne pomysły, a samo urządze­nie prezen­tuje się niesamowicie. Czy jed­nak będzie spra­wować się lep­iej w robi­e­niu zdjęć od tele­fonu Nokia 808 Pure­View? To może być ciekawa walka!

Okazuje się, że również Nikon prag­nie stworzyć aparat z Androi­dem. Model nosi nazwę Nikon Coolpix S800c. Jed­nakże, ten pro­jekt na tle Galaxy S Cam­era prezen­tuje się pospoli­cie i przyziem­nie. Otrzy­mamy sprzęt pracu­jący na starym Androidzie 2.3 Gin­ger­bread z ekranem 3,5″ OLED oraz 2GB pamięci. Aparat będzie mieć matrycę 16 Mpix (tak jak konkurent), 10x zoom i ma móc nagry­wać filmy o rozdziel­czości 1080p. Ciekawą funkcją zdaje się być możli­wość kręce­nia wideo w 240 klatkach na sekundę po obniże­niu rozdziel­czości do VGA. Niestety, nie uświad­czymy wer­sji 3G, więc należy zapom­nieć o SMS-owaniu z Nikona.

Pre­miera Nikona odbędzie się już za miesiąc. Nie wiemy jed­nak, czy zawita także do Polski.

Czy podoba się Wam takie urządze­nie mające cechy smart­fona oraz trady­cyjnego aparatu kom­pak­towego? Mi bardzo! Sys­tem Android poz­woli na wewnętrzną edy­cję zdjęć, tworze­nie galerii czy pub­likowanie ich na Instagramie/Facebooku itp. Fajna sprawa!

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!