Pewien użytkownik Twit­tera o nazwie Cambo postanowił stworzyć swoją wizję nad­chodzącego mod­elu Nokii w wielu wer­s­jach kolorysty­cznych. Czy chcielibyś­cie, aby Nokia Lumia Phi prezen­towała się w ten sposób?

Od razu infor­muję, że nie jest to żadna wartoś­ciowa infor­ma­cja o nad­chodzą­cym mod­elu, lecz news w formie cieka­wostki. Nie uświad­czymy tutaj żad­nych ofic­jal­nych grafik oraz kolorów obu­dowy, które rzeczy­wiś­cie trafią do naj­ciekawszej  fińskiej komórki z Win­dows Phone 8, jaką jest z pewnoś­cią Nokia Lumia Phi.

O tym smart­fo­nie  do tej pory wiemy tylko tyle, że będzie on następcą  Nokii Lumia 900. Otrzyma wyświ­et­lacz 4,7″, moduł NFC, oraz będzie dzi­ałać pod kon­trolą sys­temu Win­dows Phone 8.

Cambo, mikroblog­ger stacjonu­jący na Twit­terze postanowił pochwalić się swoją twór­c­zoś­cią i opub­likował stwor­zone przez siebie fanowskie ren­dery tegoż modelu:

 

Jak wam podobają się takie kolory? Moim zdaniem Phi najlepiej prezen­tuje się w cyjankowej, żółtej oraz białej obudowie.

Trzeba przyz­nać, że takie barwy prezen­tują się wid­owiskowo i odz­naczają się na tle innych tele­fonów komórkowych. Czy jed­nak chcielibyś­cie korzys­tać na co dzień ze smart­fona z jaskrawą obu­dową? Zapraszam do dyskusji :)

Via

Ciekawe? Podziel się!