Tym razem mała cieka­wostka: Damien z Dublinu postanowił dać do prze­malowa­nia Nokii swój samochód w zamian za smart­fona Nokia Lumia 900. Zobacz­cie, co z tego wyszło.

Nokia znana jest z niecodzi­en­nych i pomysłowych kam­panii mar­ketingowych. Tym razem może dorzu­cić do swo­jego port­fo­lio kole­jną, dzięki której otrzy­mała jeżdżącą reklamę tele­fonów Lumia. Wszys­tko zaczęło się od Tweeta opub­likkowanego przez nią ma swoim profilu:

Co byś był w stanie zro­bić dla Lumii?

Oczy­wiś­cie, spowodowało to burzę komen­tarzy. Wśród nich znalazła się propozy­cja nie­jakiego Damiena z Wex­fordu, kryjącego się pod nick­iem skooal:

@nokia Poz­wolę Wam poma­lować mój samochód w kolory i logosy Nokii w zamian za lumię 900. Mówię poważnie. Pozdrowienia.

Firma bez waha­nia postanow­iła nagrodzić ten pomysł, po czym wzięła się do pracy. Tak rozpoczął się etap pro­jek­towa­nia grafik do poma­lowa­nia, a następ­nie zebra­nia odpowied­niej ekipy oraz planowa­nia lotu do Irlandii. Całość trwała trzy miesiące. Efekty koń­cowe może­cie podzi­wiać na poniższych zdjęciach:

Oprócz tego może­cie podzi­wiać film time-lapse przed­staw­ia­jący sam pro­ces malowania:

 

Jak Wam się podoba cała akcja? Moim zdaniem więcej firm powinno prowadzić tak udany mar­ket­ing, a Nokia w tej kwestii zasługuje na sporą pochwałę. Jestem pewien, że wkrótce doczekamy się wielu możli­wości na zdoby­cie smart­fonów Nokia Lumia z Win­dows Phone 8.
Via

 

Ciekawe? Podziel się!