Tajem­niczy żółty pro­to­typ Lumii, który już jakiś czas temu zaw­itał na nasze łamy, prawie na pewno będzie jedną z nad­chodzą­cych Nokii opar­tych na Win­dows Phone 8. Wiemy już, jak będzie wyglą­dał za sprawą szkiców.

Zostały one zawarte w paten­cie designu tele­fonu i tak na prawdę nigdzie nie jest wspom­ni­ane, że tak na prawdę chodzi o nad­chodzącą Nokię Phi. Mimo to trudno, aby było inaczej, gdyż podobieństwo jest przytłaczające.

Tele­fon prezen­tuje sobą dokład­nie ten sam styl, co Nokia Lumia 900 oraz 800. Również tu mamy do czynienia z poli­węglanową obu­dową, ścię­tymi krawędzi­ami od dołu i góry oraz znaną już ramkę aparatu.

O Nokii Phi wiemy do tej pory bardzo niewiele. Pewien inter­nauta na pod­stawie zdję­cia z prze­cieku wyliczył, że przekątna wyświ­et­lacza smart­fona to aż 4,7″. Wraz z więk­szą obu­dową na pewno otrzy­mamy moc­niejszą baterię. Możemy również się spodziewać wspar­cie dla NFC i LTE, a sercem stanie się dwur­dzeniowa jed­nos­tka.
Więcej szczegółów poz­namy już 5 wrześ­nia, kiedy to odbędzie się wspólna kon­fer­encja Nokii i Microsoftu. Jeśli wierzyć infor­ma­cji Nokii opub­likowanej na Twit­terze, w tym samym cza­sie możemy się spodziewać prezen­tacji Lumii pracu­jącej na Win­dows Phone 8 z aparatem Pure­View. Jest na co czekać!

Via

Ciekawe? Podziel się!