Wygląda na to, że LG marzy o powal­cze­niu w seg­men­cie tableto­fonów. Opti­mus Vu, który początkowo przez­nac­zony był wyłącznie na wschod­nioaz­jaty­cki rynek, trafi do glob­al­nej sprzedaży już we wrześniu.

LG Opti­mus Vu to bardzo charak­terysty­czne urządze­nie. Mimo, że prezen­tuje seg­ment prawie-tabletów, to całkiem znacznie różni się od mod­elu Sam­sung Galaxy Note. Jest to podyk­towane cho­ci­ażby wyświ­et­laczem cechu­ją­cym się pro­por­c­jami boków 4:3, przez co urządze­nie wydaje się bardziej kwadra­towe, a wręcz pucułowate wzglę­dem konkuren­cyjnych rozwiązań. Zde­cy­dowanie nie należy próbować korzys­tać z Vu za pomocą jed­nej ręki, gdyż bardzo łatwo wtedy o katas­trofę, jaką jest upadek zakońc­zony rozbitym wyświetlaczem.

Oprócz tego, mamy do czynienia z moc­nym sprzętem i z pewnoś­cią może powal­czyć z naj­moc­niejszymi graczami na rynku: 1 GB pamięci RAM, 32 GB przez­nac­zone do zagospo­darowa­nia przez użytkown­ika czy Android 4.0 Ice Cream Sand­wich robią dobre wraże­nie. Co ciekawe, w prze­ci­wieńst­wie do Amerykanów oraz Azjatów, zami­ast dwur­dzeniowego Snap­drag­ona S4, Europe­jczycy otrzy­mają rewela­cyjną Tegrę 3 znaną z HTC One X.

Do tej pory LG Opti­mus Vu został sprzedany w pół mil­iona egzem­plarzach. Uważam to za bardzo dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę ogranic­zone grono odbiorców.

Via

Ciekawe? Podziel się!