Pier­wsza gen­er­acja mod­elu Blade została bardzo ciepło przyjęta przez klien­tów, również tych z Pol­ski. Mało kto jed­nak wie, że pow­stała jego druga odsłona. Jakby tego było mało, wkrótce ujrzymy ZTE Blade III.

Śmiem wąt­pić w to, że trójka powtórzy wielki sukces pier­wszego ostrza. A przyz­nać trzeba, że było ono bardzo udane — niezła specy­fikacja w połącze­niu z niską ceną spraw­iły, że znalazł on mnóstwo naby­w­ców. To dzięki niemu ZTE wyro­biło sobie dobre zdanie wśród pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych. Teraz jed­nak kolej nowy model. Niestety, nie zachwyca.

Smart­fon składać się będzie z następu­ją­cych podzespołów:

  • Pro­ce­sor 1GHz Qual­comm MSM7227A
  • Pro­ce­sor graficzny Adreno 200
  • Android 4.0 Ice Cream Sandwich
  • 3.5″ wyświ­et­lacz TFT o rozdziel­czości 480×800 pikseli
  • Aparat 5 Mpix z diodą LED
  • Kamerka do wide­orozmów o niespre­cy­zowanej rozdzielczości
  • 200 MB wbu­dowanej pamięci przez­nac­zonej dla użytkownika
  • 512MB RAM
  • Wejś­cie na karty Micro-SD
  • GSM z łącznoś­cią HSDPA

A więc nad­chodzi tele­fon z obec­nej niskiej półki, co było łatwe do przewidzenia. Ciekawe jest to, że na grafikach nie można się dopa­trzyć lampy flash aparatu, lecz być może nie jest na nich przed­staw­iony jeszcze w pełni finalny pro­jekt. Ogól­nie przy­pom­ina połącze­nie frontu HTC Desire S z tyłem Sam­sunga Galaxy Nexus, więc nie ma co liczyć na ory­gi­nal­ność. Czy to dobry pomysł — oceń­cie sami.

Wiadomo także, że Blade III na rynku bry­tyjskim zostanie sprzedawany po cenie 199 fun­tów, co w przelicze­niu daje nieco ponad 1 000 zł. Jest to sporo za dużo jak na komórkę o takich para­me­trach, zwłaszcza, że zapowiedziany parę dni temu Sam­sung Galaxy S II Plus kosz­tować ma zaled­wie 100 zł drożej.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!