Mam dobre wieści dla fanów mobil­nego gra­nia: to już pewne, że pop­u­larny engine do pro­dukcji gier Unity będzie współdzi­ałał ze smart­fon­ami opar­tymi na Win­dows Phone 8

Takie oświad­cze­nie zostało wypowiedziane na kon­fer­encji Unite 2012, która odbyła się w Ams­ter­damie. Oprócz mobil­nych okienek, wspar­cie dla Unity otrzyma również desk­topowy Win­dows 8.

Z radoś­cią powiadami­amy, że będziemy wspierać je oba.

Jesteśmy podekscy­towani tym, że środowisko Unity otrzyma możli­wość opra­cowywa­nia tytułów na świa­towym poziomie zarówno dla Win­dows 8, jak i dla Win­dows Phone 8.

Ilość gier z najwyższej półki opar­tych na sil­niku Unity wydanych na PC, Xbox-a oraz urządzenia mobilne jest zdu­miewa­jąca i z niecier­pli­woś­cią czekamy na to, by zobaczyć, jak pojaw­iają się w Win­dows Store i w Win­dows Phone Mar­ket­place.

Powyższe wypowiedzi padły z ust CEO Unity Tech­nolo­gies, Davida Hel­ga­sona, oraz Johna Richardsa, starszego dyrek­tora mar­ketingu aplikacji Microsoftu.

To bardzo dobra wiado­mość dla wszys­t­kich komórkowych graczy. Gier opar­tych na Unity3D, które zyskały wielką pop­u­larność na Androidzie i iOS-ie jest bardzo dużo i z chę­cią widzi­ałbym takiego Shad­ow­guna czy Train Cri­sis na Win­dows Phone 8.

Jeśli chce­cie zobaczyć, jak wyglą­dają gry oparte na sil­niku Unity, może­cie obe­jrzeć poniższy filmik przed­staw­ia­jący przy­toc­zonego wcześniej Shad­ow­guna:
 

 
Via

Ciekawe? Podziel się!