Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są główne powody do zmi­any tele­fonu na Nokię z serii Lumia, zapraszam do rozwinię­cia newsa.

Według inter­ne­towej anki­ety przeprowad­zonej na posi­adaczach Lumii, cechą, dla której ludzie najchęt­niej prze­si­adają się na te smart­fony jest… zau­fanie do firmy (25 % anki­etowanych). Trzy następne powody mają bardzo podobną ilość głosów — są to kole­jno: unikalny design (20,8 %), opro­gramowanie (20,5 %), oraz znudze­nie innymi smart­fon­ami (20 %). Na czwartym miejscu jest dostęp do ekskluzy­wnych aplikacji w Microsoft Mar­ket­place (7,6 %), a ostat­nią z opcji jest opieka Nokii (5,5 %).

Dane pochodzą od respon­den­tów z 41 różnych kra­jów. Najwięcej z nich jest oby­wa­te­lami USA. Następne w kole­jce są: Indie, Wielka Bry­ta­nia, Kanada oraz Filipiny.

Z info­grafiki dowiadu­jemy się również, że najbardziej chwalonymi właś­ci­woś­ci­ami Nokii Lumia są: design, sys­tem oper­a­cyjny (Win­dows Phone 7), jakość, aplikacje, specy­fikacja sprzę­towa oraz gładkość.

Przy­toc­zone są także komen­tarze niek­tórych z posi­adaczy. Na przykład, Shake­Why­Bake napisał:

Prze­si­adłem się na Nokię Lumię 900, ponieważ wiem, że Nokia to marka, której mogę zau­fać i otacza dobrą opieką wszys­t­kich swoich klientów ;)

Dla przy­pom­nienia: Nokia do tej pory wydała 4 mod­ele z tej serii: Lumia 610, Lumia 710, Lumia 800 oraz Lumia 900.

Via

Ciekawe? Podziel się!