Oto nowy konkurs Nokii. Jeśli jesteś kuli­narnym smakoszem, powinieneś się nim zain­tere­sować, gdyż warunk­iem otrzy­ma­nia nagrody jest przesłanie swo­jego… lunchu.

Zasada jest prosta: należy udostęp­nić zdję­cie posiłku poprzez spec­jalną aplikację Nokii na Face­booku i czekać na łut szczęś­cia. 5 szczęśli­w­ców zostanie nagrod­zonych now­iutkimi Noki­ami Lumia 900.

Oczy­wiś­cie, jest parę wymogów. Aby wziąć udział, należy mieć ukońc­zone 16 lat, podać swoje prawdziwe imię i nazwisko no i oczy­wiś­cie wrzu­cić fotkę. To wszystko!

Konkurs rozpoczął się już dwa dni temu, a przyj­mowanie zgłoszeń trwać będzie do piątku 31 sierp­nia 2012 do godziny 18:00 bry­tyjskiego czasu let­niego (19:00 w naszej stre­fie czasowej).

Zwycięzcy poin­for­mowani zostaną o wygranej najpóźniej 7 wrześ­nia, a prze­b­ie­gać to będzie drogą mailową. Jeśli w ciągu dwóch tygodni Nokia nie otrzyma od które­goś z nich potwierdzenia poprzez kliknię­cie w link zawarty w mailu, osoba ta zostanie zastą­pi­ona innym uczest­nikiem konkursu.

Jesteś­cie chętni? W takim razie piecz­cie ciasta, lep­cie pierog, krój­cie kapustę i smaż­cie jajka, może które­muś z naszych czytel­ników uda się zwyciężyć? Bardzo tego Wam życzę :)

Link do aplikacji konkur­sowej zna­j­duje się tutaj.

Ciekawe? Podziel się!