Nokia windows phone proto

Może to pozostać moim oso­bistym odczu­ciem, niem­niej jed­nak patrząc na najnowsze zdję­cie przed­niego pan­elu nad­chodzącej Nokii z sys­te­mem Win­dows Phone widzę w niej panel iPhone’a 4S. Robi się bardzo ciekawie zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że pod­stawą obec­nej rozprawy Apple vs. Sam­sung jest właśnie zarzut o kopi­owanie wyglądu urządzeń Jabłuszka.

Oczy­wiś­cie co do wyko­na­nia iPhone’a 4S nie mogę mieć żad­nych zas­trzeżeń ale wydaje mi się, że Nokia dosyć ryzykownie odw­zorowała przedni panel smart­fona z WP. Różnica pomiędzy tym pan­elem a przo­dem mod­elu od Apple jest taka, że na samym dole mamy trzy klaw­isze funkcjon­alne (wstecz, panel główny, wyszuki­warka). Cała reszta pozostaje do złudzenia podobna, jak w iPhonie.

Nokia_Lumia_proto

iphone_front_camera

Musimy jed­nak wziąć pod uwagę, że jest to wyciek, który wcale nie musi mieć swo­jego pokrycia w rzeczy­wistych planach Nokii. Gdyby się jed­nak okazał prawdą – najnowsze smart­fony Nokia z Win­dows Phone prezen­towałby się świet­nie. Na chwilę obecną przy­puszczać możemy, że wielkość wyświ­et­lacza wyniesie w tym przy­padku 4 cale.

Zobacz także: Wspólna kon­fer­encja Nokii i Microsoftu odbędzie się 5 września

Jak Wam się podoba taka wer­sja smart­fona Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone? Czy Nokia posunie się do tego by sko­pi­ować model swo­jego konkurenta? Czekam na Wasze wypowiedzi.

Via

Ciekawe? Podziel się!