Nieraz zdarzało się tak, że prze­cieki na temat nad­chodzą­cych smart­fonów były sporo prze­sad­zone w porów­na­niu z rzeczy­wis­toś­cią. Xiaomi zro­biło jed­nak coś, co nie zdarza się na co dzień - ich nowy tele­fon, Mi-Two, otrzyma specy­fikację nawet lep­szą, niż znaną z zapowiedzi. A nie było to wcale łatwym zadaniem, gdyż jest to niesamowita maszyna!

Mam dla Was pytanie: jaki obecny smart­fon jest najlep­szy na rynku? Sam­sung Galaxy Note? Sam­sung Galaxy S III? A może iPhone 4S, Nokia Lumia 900 bądź HTC One X? Owszem. Są to rewela­cyjne tele­fony, choć nowe Xiaomi zdaje się przyćmiewać każdy z nich. Jak to możliwe, że nie znana nikomu firma pro­duku­jąca sprzęt made-in-china nagle tworzy niszczy­ciela powyższego doborowego grona?
 

 
Jest tak dlat­ego, gdyż jej tele­fony nie są po prostu dys­try­buowane na nasz rynek. Xiaomi, choć niez­nane w Europie, z powodze­niem wal­czy na azjaty­ckim rynku i ma na swoim kon­cie około mil­ion sprzedanych egzem­plarzy mod­elu Mi-One. Teraz nad­chodzi kolej na jego następcę.

Przede wszys­tkim, warte do odno­towa­nia jest to, że mamy do czynienia z pier­wszym smart­fonem posi­ada­ją­cym układ Qual­comm Snap­dragon APQ8064 S4 Pro . Jest to czterordzeniowy pro­ce­sor, którego wyda­jność możemy poz­nać w tym miejscu. Wsparty zostanie przez GPU Adreno 320, rzekomo charak­teryzu­ją­cym się możli­woś­ci­ami zbliżonymi do Xboxa 360. Co ciekawe,  na pokład zawita 2 GB pamięci RAM, a także 16 GB ROM.

Wyświ­et­laczem ma być 4,3″ IPS pracu­jący w rozdziel­czości 720p wypro­dukowany przez Sharpa. To właśnie ta firma odpowiada również za ekrany do iPhone’ów 5.
 

 
Słuchawka dostępna będzie w dwóch wer­s­jach różnią­cych się pojem­noś­cią baterii: pod­sta­wowej, 2000 mAh, oraz o 2 mm grub­szej obu­dowie, z wielkim ogni­wem 3000 mAh. Niestety, nie znamy jeszcze czasu pracy na jed­nym cyklu.

Częs­tokroć chińscy pro­du­cenci ofer­ują nam sporą moc, lecz zanied­bują możli­wości fotograficzne. Nie tym razem! Mi-Two otrzyma aparat BSI 8 Mpix f/2.0, który umożliwi nagry­wanie mate­ri­ałów wideo 1080p w 30 klatkach na sekundę i 720p z niespo­tykaną pręd­koś­cią 90 klatek na sekundę!

Całość będzie pra­cow­ała pod kon­trolą ROM-u MIUI opartego na Androidzie 4.1 Jelly Bean, który otrzyma kilka ciekawych dodatków. Są to m.in. 5 GB wirtu­al­nej przestrzeni dyskowej, aplikacja do lokali­zowa­nia tele­fonu czy obsługa komend głosowych w języku chińskim.

Brzmi świet­nie? To teraz zejdźmy na ziemię: jeśli zamierza­cie nabyć Xiaomi Mi-Two (co ma spory sens), to sporo się namęczy­cie. Najłatwiej będzie zamówić go poprzez amerykańskie sklepy inter­ne­towe jak Ama­zon czy eBay, bądź… wyruszyć na wyprawę do Chin. To właśnie tam jego cena na pewno będzie zde­cy­dowanie najniższa, a poza grani­cami Państwa Środka może ona wynieść nawet dwa razy więcej. W każdym razie, ofic­jalną ceną jest 1 999¥, co w przelicze­niu daje mniej więcej 1000 zł! Taka cena jest zaskaku­jąco niska i korzystna. Drugą kłopotliwą kwestią może okazać się… brak pol­skiej wer­sji językowej systemu.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!