Week­end Game Stu­dio stworzyło coś dla fanów gatunku tower desense. Jest przy­jemna, ładna i — co najważniejsze — dar­mowa. Aż się prosi o pobranie jej na swo­jego smart­fona! Przed Wami Bye Bye Brain: App-ocalypse.

Gier tower defense (pole­ga­ją­cych na obronie danego punktu przed chmarą prze­ci­wników) jest sporo. NaWin­dows Phone 7 mamy do wyboru na przykład Arcane’s czy Radi­ant Defense. Co jed­nak, jeśli chcemy pow­strzymy­wać fale niemil­ców w dar­mowej pro­dukcji? Wtedy nie mamy wyboru: kolej na Bye Bye Brain: App-ocalypse.

W BBB:A mamy za zadanie ratować się przed złowrogimi zom­bie. Temat był już rozch­wyty­wany w np. Plants vs. Zom­bies, lecz tutaj nie ma miejsca na takie sza­leństwa jak bohaterowie ros­nący na ogródku — naszymi sprzymierzeń­cami są ludzie. Dokład­niej, do wyboru mamy pięć klas, które różnią się siłą oraz ceną. Posta­cie możemy awan­sować, co zwięk­sza ich skuteczność na polu walki, lecz to również wiąże się z wydaniem wirtu­al­nej waluty.

Pro­dukcja jest mocno rozbu­dowana, więc nie powin­niśmy narzekać na nudę. Mamy na przykład sklep z bronią czy świet­nie zre­al­i­zowaną możli­wość przełączenia się na kamerę pier­ws­zoosobową w celu włas­noręcznej elim­i­nacji zom­bie (w tym celu należy obró­cić tele­fon o 180 stopni).

Na pochwałę zasługuje oprawa audiow­iz­ualna. Grafika prezen­tuje fajny, kreskówkowy styl, a cała muzyka została opra­cow­ana spec­jal­nie na potrzeby gry. Przy okazji muszę wspom­nieć, że BBB:A chodzi na prawdę płyn­nie i nikt nie powinien mieć prob­lemów doty­czą­cych lagów.
 

 
Co najlep­sze, gra jest całkowicie dar­mowa, co dziwi. Week­end Game Stu­dio naprawdę się postarało. Dało nam świetny i pełno­prawny pro­dukt często uznawany za najlep­szy tower defense w całym Mar­ket­place. Zachę­cam wszys­t­kich do pobiera­nia i grania!

Gra powinna dzi­ałać bezprob­le­mowo na tele­fonach: Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900, iPhone 3GS lub nowszy.

Aby pobrać ją na plat­formę Win­dows Phone 7, kliknij tutaj, bądź sko­rzys­taj z poniższego kodu QR:
QRCode

 

Z kolei właś­ci­ciele urządzeń Apple’a, mogą ją pobrać stąd, bądź za pomocą poniższego kodu QR:
QRCode

Ciekawe? Podziel się!