Prze­cieki, prze­cieki… My, redak­torzy, je uwiel­bi­amy. Zwłaszcza wtedy, gdy doty­czą bardzo ważnych nad­chodzą­cych pre­mier. Co powiecie w na fotografię przed­niego pan­elu Note’a II?

Powyższe zdję­cie jest dla mnie nie lada zaskocze­niem. Chyba wszyscy spodziewali się czegoś zapro­jek­towanego na wzór Sam­sunga Galaxy S III, a tutaj niespodzianka! Jest kwadra­towo i zabrakło “inspirowanych naturą” wstawek w postaci opły­wowych, myd­lanych ksz­tałtów. Zami­ast tego otrzy­mu­jemy coś, co przy­pom­ina… poprzedni tableto­fon Sam­sunga. Mów­cie co chce­cie, lecz ja jestem z tego powodu bardzo zad­owolony - SGS III jest obły do prze­sady. Taka kon­strukcja powodowała mierną wytrzy­małość ekranu (Gorilla Glass II!), a nawet i samej obu­dowy. Tym razem być może otrzy­mamy coś, co okaże się czymś więcej niż błyszczącą zabawką.

Potwierdz­iły się pogłoski o wyświ­et­laczu 5,5 cala. Podąża­jąc za wcześniejszymi prze­ciekami, tableto­fon mimo zwięk­szonego ekranu, nie otrzyma — jakby mogło się wydawać — więk­szej obu­dowy od poprzed­nika. Tym samym Sam­sung Galaxy Note II nie straci na poręczności (hahaha!).

Ofic­jalna prezen­tacja mod­elu zaplanowana została na 29 wrześ­nia, na berlińskie targi IFA. Pokazane będą tam praw­dopodob­nie takie bomby jak Sony Xpe­ria TX, Motorola RAZR MAXX HD, dom­nie­many tableto­fon od HTC i wiele innych, lecz to Galaxy Note II jest najbardziej wyczeki­wanym mod­elem z nich wszys­t­kich. Nic dzi­wnego, gdyż pier­wszy Note do tej pory jest rewela­cyjnym urządze­niem, a jego następca ma być lep­szy od niego w każdym aspekcie.

Via

Ciekawe? Podziel się!