Obsz­erna i mam nadzieję, że wycz­er­pu­jąca recen­zja smart­fona Nokia Lumia 900 z sys­te­mem Win­dows Phone. Jeśli jesteś­cie ciekawi, jak dzi­ała Nokia Lumia 900, jakie są jej wady i zalety? — zapraszam do obe­jrzenia filmiku, który prezen­tuje najnowsze i unika­towe (bo najwięk­sze) dziecko Nokii.

Ciekawe? Podziel się!