Windows Phone 7.8

Wraz z nad­chodzą­cym Win­dows Phone 8 ma pojawić się aktu­al­iza­cja przez­nac­zona dla użytkown­ików obec­nego OS-a Microsoftu oznac­zona numerkiem 7.8. Już teraz znamy różnice dzielące oby­dwa systemy.

Wszys­tko za sprawą redakcji fran­cuskiego Smart­phone France, której udało się dotrzeć do intere­su­ją­cych mate­ri­ałów. Jasno z nich wynika, że oczy­wiś­cie wiele ele­men­tów dla WP7.8 zostanie okro­jonych w porów­na­niu do budowanej od pod­staw 8, a Nokia Lumia 610 nie otrzyma kilku nowych funkcji. Jak widać, frag­men­tacja nie ominęła Win­dows Phone’a.

Całość została przed­staw­iona na jed­nej treś­ci­wej liście:

Co prawda została ona sporząd­zona w krzyżówce języka fran­cuskiego z ang­iel­skim, lecz nie przeszkadza to w zrozu­mie­niu całości.

Dla przykładu, Win­dows 7.8 nie otrzyma przeglą­darki Inter­net Explorer 10, prawdzi­wej wielozadan­iowości oraz zaak­tu­al­i­zowanego OTA. Nato­mi­ast dostanie wszys­tkie funkcje fotograficzne (tryb panoramy, samowyzwalacz…) oraz nowe aplikacje od Microsoftu.

Czy jesteś­cie zad­owoleni ze zmian wprowad­zonych w Win­dows Phone 7.8? Ja zde­cy­dowanie tak. Spodziewałem się, że będzie to tylko drobna aktu­al­iza­cja upod­ab­ni­a­jąca wygląd oraz doda­jąca kilka nowych funkcji, lecz zapowiada się, że zmi­any wzglę­dem obec­nych wer­sji WP7 będą znaczące.

Via

Ciekawe? Podziel się!