Plotka głosi, że RAZR HD nie będzie jedyna pre­mierą amerykańskiego kon­cernu. Jed­nocześnie z nią pojawić ma się w sprzedaży jej grub­sza koleżanka, RAZR MAXX HD.

Ana­log­icznie do mod­eli RAZR i RAZR MAXX, jedynymi różni­cami pomiędzy smart­fon­ami będą moc baterii oraz — co za tym idzie — grubość obu­dowy. Motorola tym samym chce wyjść na przekór stwierdze­niu, że współczesne tele­fony mają zbyt krótki czas pracy na jed­nym ład­owa­niu i ma ku temu powody, gdyż ogniwo mod­elu zostanie obdar­zone potężną pojem­noś­cią 3300 mAh (RAZR HD otrzyma baterię 2530 mAh). Jest to doskon­ały wynik, zważy­wszy, że konkuren­cyjne konkuren­cyjne firmy ofer­ują zwykle poniżej 2000 mAh.

Oczy­wiś­cie, nie jest to jedyna cech, którą może się poszczy­cić RAZR HD MAXX. Jej pozostałe para­me­try wyglą­dają iden­ty­cznie jak w przy­padku szczu­ple­jszej wer­sji, a więc są to m.in. wyświe­tlacz 1280 x 720 o roz­mia­rze około 4,6″, dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dra­gon S4 MSM8960 1,5 GHz, GPU Adreno 225 oraz giga­bajt pamięci RAM. Apa­rat zosta­nie wypo­sa­żony naj­pew­niej w ośmio­me­ga­pik­se­lową matrycę, a sys­te­mem ope­ra­cyj­nym będzie Android Ice Cream San­dwich 4.0.4. Czy smart­fon otrzyma aktu­al­iza­cję do Jelly Beana? Bardzo chci­ałbym, aby tak było, choć nic na ten temat nie wiadomo.

RAZR HD oraz RAZR HD MAXX mają zostać zaprezen­towane jed­nocześnie jeszcze w tym roku. Szykuje się bardzo ciekawy okres, gdyż chyba każda z liczą­cych się firm pro­duku­ją­cych tele­fony komórkowe chce nas wręcz zalać nowymi smart­fon­ami. Mi to się podoba…

Via

Ciekawe? Podziel się!