Sony-Xperia-GX

Nad­chodzący high-endowy smart­fon od Sony’ego oprócz ciekawej specy­fikacji posi­adał bardzo intere­su­jącą nazwę. Niestety, Hayabusa — bo o niej mowa — zostanie przemi­anowana na Xperię TX.

Oso­biś­cie czuję się nieco zaw­iedziony. Hayabusa brzmi bardzo ele­gancko i nadawała tele­fonowi specy­ficznej egzo­tyki. To pisanego katakaną słowo oznacza nic innego jak sokoła wędrownego, który jest najszyb­szym stworze­niem na naszej planecie. Fani jed­nośladów z pewnoś­cią mają jed­nak inne sko­jarzenia: takie miano dzierży również najszyb­szy moto­cykl dopuszc­zony do ruchu ulicznego pro­dukcji Suzuki.

Zmi­ana została podyk­towana ujed­no­lice­niem kodowych oznaczeń urządzeń Sony’ego. Japoński odpowied­nik mod­elu nosił nazwę Xpe­ria GX, a Sony Xpe­ria T to zapowiedziany kuzyn Hayabusy różniący się zmniejs­zonym wyświetlaczem.

Jak już kiedyś pisałem, specy­fikacja Xperii TX prezen­tuje się następująco:

  • Dwur­dze­niowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon S4 MSM8960 1,5 GHz
  • Pro­ce­sor gra­ficzny Adreno 225
  • 1 GB pamięci RAM
  • Wyświe­tlacz 4,6″ 720 x 1280 Super-LCD BRAVIA ENGINE
  • Apa­rat cyfrowy 13 Mpix BSI z funk­cją nagry­wa­nia fil­mów 1080p
  • Kam­era do wide­oro­zmów 1,3 Mpix z funk­cją nagry­wa­nia fil­mów 720p
  • 16 GB pamięci wewnętrz­nej ROM
  • Slot na karty Micro-SD
  • Sys­tem ope­ra­cyjny Android 4.0.4
  • Obsługa NFC

Nowy tele­fon zostanie najpewniej zaprezen­towany pod­czas targów IFA 2012 w niemieckim Berlinie. Nie będzie to jedyna pre­miera japońskiego wytwórcy — w tym samym cza­sie powin­niśmy zapoz­nać się z tabletem Xpe­ria Tablet oraz Xperią T.

Via

Ciekawe? Podziel się!