Nad­chodzący tele­fon z Cuper­tino jeszcze nie został co prawda jeszcze nawet zapowiedziany, lecz w niczym to nie przeszkadza w pojaw­ia­niu się kole­jnych prze­cieków. Tym razem mamy dla was mnóstwo zdjęć!

Przed­staw­iają one wyłącznie części smart­fona z nad­gryzionym jabłuszkiem. Jeśli jesteś­cie ciekawi, jak tele­fon wygląda w całej swej okaza­łości, zapraszam do zapoz­na­nia się z tym artykułem. Co prawda, nie mamy żad­nej pewności jeśli chodzi o kwestię aut­en­ty­czności zdjęć, choć są na tyle dokładne, że praw­dopodob­nie fotografie przed­staw­iają rzeczy­wis­tego iPhone’a 5.

Do tej pory wiadomo, że nowy pro­dukt Apple’a otrzyma czte­rocalowy wyświ­et­lacz o rozdziel­czości  640 x 1136 pik­seli, slot na karty nano-SIM, baterię 1440 mAh, oraz 19-pinowe złącze. Dal­sze sen­sacje zapewne poz­namy w prze­ciągu kilku­nastu dni.

Pewne jest to, że nowa zabawka Tima Cooka sprzeda się doskonale. Ma ona spore szanse na zapisanie się w kar­tach his­torii jako najszy­b­ciej sprzeda­jący się tele­fon komórkowy na świecie.

A oto sama gale­ria! Nieza­z­na­jomieni z elek­tron­iką raczej nie wywnioskują zbyt wiele z poniższych zdjęć, lecz trafi­ają się także fotki przed­staw­ia­jące cho­ci­ażby przedni panel lub przy­ciski home. Jak widać, iPhone 5 przy­go­towywany jest w dwóch kolorysty­cznych wer­s­jach: są to trady­cyjnie czarna i biała.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!