Zdaje się, że fenomen Angry Birds nigdy nie przem­i­nie. Trudno się temu dzi­wić, gdyż Rovio — twórca serii — co rusz zapowiada kole­jne aktu­al­iza­cje. Wraz z nade­jś­ciem szkoły ma zostać wydany dodatek o nazwie “Back to School”.Jak już wspom­ni­ałem w nagłówku, najwięk­szą zmi­aną, którą wprowadza update, jest pojaw­ie­nie się w ptasiej drużynie nowej bohaterki. Pink Bird — bo o niej mowa — to urocza ptaszynka o różowym upierze­niu, która pomimo niepo­zornego wyglądu będzie w stanie siać popłoch na tyłach wroga. To za sprawą jej broni — przyrządu do robi­enia ban­iek myd­lanych, które złe świnie wręcz uwiel­bi­ają, lecz owe uwiel­bi­e­nie okazuje się dla nich zdradliwe. W jaki sposób? Prezen­tuje to poniższy zabawny filmik:

Urocze, niepraw­daż? Niestety, nie wiemy jeszcze, na jakiej zasadzie będziemy mogli korzys­tać z tej mocy. Nie przyjdzie nam jed­nak długo czekać, gdyż aktu­al­iza­cja trafi już do nas wszys­t­kich na początku roku szkol­nego i z pewnoś­cią skutecznie przeszkodzi naukę w chyba każdej sali lek­cyjnej. Oprócz Pink Bird ma ona zaw­ierać, trady­cyjnie, nowe poziomy do przejścia.

Cóż, Rovio rozpieszcza nas ostat­nimi czasy aż za bardzo. Gdyby komuś nie przy­padł do gustu “Back to School”, może zawsze czekać na kole­jny dodatek zaty­tułowany Red Planet, który zostanie wydany dla Angry Birds: Space. Jego głównym tem­atem będzie lądowanie na Mar­sie bez­za­ło­gowego łazika Curiosity.

Via

Ciekawe? Podziel się!