Na chwilę obecną topowy model Sam­sunga jest dostępny w dwóch kolorach: Mar­ble White oraz Peb­ble Blue. Niebawem może dołączyć do nich nowa, czarna wer­sja kolorystyczna.

Została ona ujawniona przez pro­du­centa na jego Face­bookowym fanpage’u, gdzie opub­likował parę wpisów ze zdję­ci­ami czarnego SGS-a III. Co ciekawe, nie wiadomo o nim zupełnie nic. Wpisy nie doty­czą bezpośred­nio wer­sji kolorysty­cznej, lecz samego tele­fonu i jego poszczegól­nych funkcji.

Dla przy­pom­nienia: Sam­sung Galaxy S III to obec­nie naj­moc­niejszy smart­fon wypro­dukowany przez kore­ańskiego pro­du­centa. Posi­ada potężny czterordzeniowy pro­ce­sor Exynos 4412 o mocy 1,4 GHz, jeden z najlep­szych mobil­nych aparatów na rynku (8 Mpix) z nagry­waniem filmów 1080p w 30 klatkach na sekundę oraz, przede wszys­tkim, bardzo dobry wyświ­et­lacz Super AMOLED 720x1280 o przekąt­nej 4,8″.

Galaxy S III odniósł spory rynkowy sukces - w ciągu dwóch miesięcy został sprzedany w 10 mil­ionach egzem­plarzy, co — jak na urządze­nie o takiej cenie — jest świet­nym rezul­tatem. Ciekawe, czy sprzedaż pod­skoczy jeszcze bardziej za pomocą czarnej wer­sji. Niestety, nic o niej nie wiadomo oprócz tego, że ist­nieje — nie znamy ani ceny (ale raczej pozostanie niezmieniona w sto­sunku do pozostałych SGS-ów III), ani daty wprowadzenia na rynek.

Mimo wszys­tko, moja opinia jest taka, że nie ważny kolor — ważne, że tele­fon dzi­ała świet­nie i nie jest różowy ;) Zarówno Peb­ble Blue jak i Mar­ble White prezen­tują się bardzo ładnie.

Via

Ciekawe? Podziel się!