Jeszcze wczo­raj pisal­iśmy o tym, że być może wkrótce odbędzie się pre­miera nowego high-endowego tabletu od Sam­sunga. Teraz już infor­ma­cje się potwierdz­iły: nastąpi ona w już sierpniu.

Sam­sung Galaxy Note 10.1 to wyjątkowo mocna bes­tia. Poz­wolę sobie zacy­tować własny tekst, w którym zawarłem jego dane techniczne:

Note 10.1 ma być high-endowym table­tem z ekra­nem 10.1″ o roz­dziel­czo­ści 1280 x 800 pik­seli.Jego spe­cy­fi­ka­cja pre­zen­tuje się naprawdę rewe­la­cyj­nie - czte­ror­dze­niowy  pro­ce­sor Exy­nos 4412 1.4 GHz, 2 GB pamięci RAM, bate­ria o pojem­no­ści aż 7000mAh, apa­rat 5 MPx oraz 1.9 MPx z przodu, rysik S-Pen, oraz wspar­cie dla HSPA+ czy GLONASS. Jed­nostką będzie ste­ro­wał Android Ice Cream San­dwich 4.0.  Czego chcieć wię­cej? Oczy­wi­ście Andro­ida Jelly Bean, lecz podobno po pre­mie­rze tabletu mia­łaby nastą­pić sto­sowna aktualizacja.

Bardziej dokładne infor­ma­cje można znaleźć niżej:

 

Urządze­nie zostało przys­tosowane do obsługi S-Pena oraz dostanie możli­wość oper­owa­nia wieloma aplikac­jami na jed­nym ekranie.

Zachę­cam do obe­jrzenia ofic­jal­nej prezen­tacji nowego tabletu Samsunga:

 

Via

Ciekawe? Podziel się!