Nokia Lumia 610 testy

Na początku czer­wca Nokia Pol­ska zor­ga­ni­zowała akcję w której można się było zgłosić do testowa­nia smart­fona Nokia Lumia 610. Zain­tere­sowanie akcją było całkiem spore. Oczy­wiś­cie taka inic­jatywa to także ważny test dla samego pro­du­centa — testerzy oce­niali dzi­ałanie poszczegól­nych funkcji Nokii Lumii 610 i wypowiadali się na jej temat. Zobaczmy, jak wygląda pod­sumowanie całej akcji testów Nokii Lumii 610 na bogatej w infor­ma­cje infografice.

Tym samym warto pod­kreślić, że sama info­grafika zaw­iera cały szereg infor­ma­cji i wskazuje na wszys­tkie ważniejsze funkcję tele­fonu, sys­temu, aplikacji. Teraz ciekawa gratka szykuje się na kole­jne flagowe smart­fony Nokii — tym razem Orange zaprasza do testowa­nia smart­fonów Nokia Lumia 900 i Nokia 808 Pure­View — sko­rzysta­cie? Według mnie warto :)

Nokia Lumia 610 infografika

Ciekawe? Podziel się!