HTC ostat­nio szykuje sporo nowości doty­czą­cych jego smart­fonów z rodziny One. Na początku dowiedzieliśmy się o One X+, a teraz czas na HTC Proto, który, według doniesień, zastąpi najsłab­szego z całej trójki One V.

Wielu pro­du­cen­tów braki aktu­al­iza­cji do kole­jnych wer­sji Androida (Ice Cream Sand­wich i Jelly Bean) tłu­maczą zbyt słabą specy­fikacją. HTC zagrało jed­nak po swo­jemu i postanow­iło stworzyć smart­fon z niższej półki pracu­jący właśnie na Lodowej Kanapce. Wielu użytkown­ików chwali ten model i nie uważa, że jego moc jest niewystarczająca.

Warto zaz­naczyć, że posi­ada 512 MB pamięci RAM, jed­nordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon MSM8255 o mocy 1GHz oraz kom­pak­towy ekran 3.7″ o rozdziel­czości 480 x 800 pik­seli. Mimo, że urządze­nie w nor­mal­nym użytkowa­niu sprawuje się całkiem nieźle, to o bardziej poważnych zas­tosowa­ni­ach należy zapomnieć.

I to właśnie dla nieco nieco bardziej wyma­ga­ją­cych osób przez­nac­zony został HTC Proto. Jego CPU zostanie zastą­pi­one jed­nos­tką o dwóch rdzeni­ach (MSM 8225), która pomimo iden­ty­cznego tak­towa­nia sprawuje się znacznie lep­iej. Sporą zmi­aną będzie też pow­ięk­sze­nie wyświ­et­lacza do czterech cali. Proto ma posi­adać wspar­cie Beats Audio, co może być zaskaku­jące z uwagi na to, że pro­du­cent z Tajwanu postanowił sprzedać swoje udzi­ały tej firmy. Pozostałe dane tech­niczne mają nie ulec zmi­anie. Dzi­wne, że nie zde­cy­dowano się na rozbu­dowanie pamięci RAM o kole­jne 512 MB.

HTC Proto praw­dopodob­nie na rynek wkroczy jeszcze w tym roku. Podoba Wam się?

Via

Ciekawe? Podziel się!