Końcówka tego roku zapowiada się naprawdę gorąco dla fanów urządzeń mobil­nych: iPhone 5, Microsoft Sur­face, Motorola RAZR HD, Sam­sung Galaxy Tab 10.1 czy oczy­wiś­cie Galaxy Note II - to nas czeka w prze­ciągu paru miesięcy. Widocznie HTC poza­z­droś­ciło Sam­sun­gowi tego ostat­niego mod­elu i również szykuje swój tabletofon.

Tak przy­na­jm­niej podaje ser­wis Dig­iTimes, według którego Tajwańczycy na przełomie wrześ­nia i października pokażą co najm­niej pię­ciocalowe urządze­nie. Charak­tery­zować się ma ono niesamow­itą rozdziel­czoś­cią 1794 x 1080 pix­eli (to być może nawet 418 PPI!). Niestety, więcej infor­ma­cji o nim jeszcze nie mamy.

Czy wieść jest prawdziwa? Warto być scep­ty­cznym wobec takich newsów. Zagęszcze­nie pik­seli na takiej powierzchni prezen­tuje się mało praw­dopodob­nie, tak samo jak sama plotka, która podobno wyszła na światło dzi­enne dzięki pra­cown­ikowi fab­ryki posi­ada­jącego zbyt długi język.

W każdym razie, szkoda, że nie znamy dokład­niejszych infor­ma­cji na temat nowego killera od HTC. Czy da radę powal­czyć z drugą odsłoną Sam­sunga Galaxy Note? To może być ciężkie, gdyż jedynka sprzedała się znakomi­cie, mimo sprzecznych opinii na temat przy­dat­ności takiego urządzenia. Na chwilę obecną czekamy na dal­sze informacje.

Via

Ciekawe? Podziel się!