Sam­sung rozesłał zaproszenia na swoją kon­fer­encję, która odbędzie się 15 sierp­nia i praw­dopodob­nie zostanie na niej zaprezen­towane nowe urządze­nie. Wszys­tko wskazuje na to, że będzie to tablet.

Pier­wsza myśl, jaka przy­chodzi do głowy, to pre­miera Sam­sunga Note II. Możemy go jed­nak wyk­luczyć z prostego powodu — pod­czas wywiadu pra­cownik Sam­sunga powiedział, że ma on zostać zaprezen­towany 29 sierp­nia. Zatem najwidoczniej będzie to Galaxy Note 10.1. 

Note 10.1 ma być high-endowym tabletem z ekranem 10.1″ o rozdziel­czości 1280 x 800 pik­seli. Jego specy­fikacja prezen­tuje się naprawdę rewela­cyjnie - czterordzeniowy  pro­ce­sor Exynos 4412 1.4 GHz, 2 GB pamięci RAM, bate­ria o pojem­ności aż 7000mAh, aparat 5 MPx oraz 1.9 MPx z przodu, rysik S-Pen, oraz wspar­cie dla HSPA+ czy GLONASS. Jed­nos­tką będzie sterował Android Ice Cream Sand­wich 4.0.  Czego chcieć więcej? Oczy­wiś­cie Androida Jelly Bean, lecz podobno po pre­mierze tabletu miałaby nastąpić stosowna aktu­al­iza­cja. Urządze­nie zostało już zaprezen­towane wprawdzie zaprezen­towane na tar­gach Mobile World Con­gress 2012, lecz wciąż nic nie wiadomo o wprowadze­niu go na rynek.

Nad­chodząca prezen­tacja, na której Note 10.1 ma zostać ostate­cznie zaprezen­towany i zostać udostęp­niony do sprzedaży nosi nazwę „Meet the new way” (napotkaj nową drogę), a na zaproszeni­ach można się doszukać zarysu tabletu.

Via

Ciekawe? Podziel się!